عصر توریسم: ​معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، هنر شاعری حافظ را زبانی برای بیان اندیشه های ناب و بدیع آن شاعر بلند آوازه دانست.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، علی اصغر مونسان شامگاه پنجشنبه 19 مهر در بیست و سومین یادروز حافظ در جوار آرامگاه خواجه اهل راز، لسان الغیب شیرازی، اظهار داشت: غزل های حافظ راهی برای بیان اندیشه ها با زبانی اثرگذار بوده است.

او افزود: هنر حافظ در غزل پیوند عینی جامعه و نوعی بدیع از معنا و لفظ در ادبیات فارسی به حساب می آید چراكه سخن او هم عاشقانه و هم عارفانه است، پس حافظ شعری نو آفرید.

او یادروز حافظ را فرصتی بی بدیل برای تامل در اندیشه های ژرف حافظ برشمرد و اظهار داشت: این فرصت و نشستن در بین حافظ پژوهان و حافظ شناسان به ما امكان می دهد تا دریچه عقل و دل را بر تفكر حافظ بگشائیم و ریزه خوار سفره معرفت و عشق شویم.

مونسان با اشاره به ارادت «گوته» به حافظ اضافه كرد: گوته خویش را مرهون حافظ می داند و می گوید كه هركس یك بار حافظ را بشناسد در كل زندگی از حافظ دست برنمی دارد چراكه حافظ، شاعری آزاداندیش و وارسته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: اشعار حافظ از دل برآمده و بر دل می نشیند نه تنها بر دل مردم ایران بلكه بر دل همه اشعار جهان خوش نشسته است .

در آخر این مراسم از مجموعه سه جلدی “این كیمیای هستی” اثر محمدرضا شفیعی كدكنی رونمایی گردید .