عصر توریسم: معاون میراث فرهنگی استان یزد با اشاره به انجام عملیات اجرایی طعمه گذاری برای مبارزه با عوامل بیولوژیك صدمه رسان در نارین قلعه میبد، اظهار داشت: حدود 2000 بنای تاریخی در یزد به این عملیات نیاز دارند
ساشا ریاحی مقدم در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اجرای عملیات طعمه گذاری در نارین قلعه میبد برای نخستین بار امسال اظهار نمود: فاز اول عملیات اجرایی مبارزه با عوامل بیولوژیك صدمه رسان به نارین قلعه میبد به روش تولید ایستگاه های طعمه معین انجام شد.
وی، این اقدام را راهكاری برای جلوگیری از تداوم فرسودگی زیستی عنوان نمود و اظهار داشت: یكی از مهم ‎ ترین عوامل صدمه ‎ رسان به سازه بنای موجود كهن دژ نارین قلعه میبد، موریانه ‎ های زیرزمینی هستند كه آثار خسارت آن در قسمت های مختلف مشهود است، بنابراین برای ردیابی و كنترل آن ایستگاه های معین در مجاورت دیواره اصلی نصب شده است.
مدیر پایگاه پژوهشی شهر میبد درباره مزیت این طعمه های معین نسبت به سایر طعمه ها مانند رو زمینی و زیرزمینی، بیان كرد: به علت تعداد زیاد طعمه ها بازدید و پایش آن ها در فواصل طولانی مدت صورت می گیرد كه در این اقدام از سموم مهار كننده “سنتزكیتین” استفاده شده است.
وی، نصب 35 ایستگاه معین در این بنا را متناسب با موقعیت این آن دانست و اظهار داشت: با عنایت به وسعت بنا تعداد ایستگاه ها در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت.
ریاحی مقدم، لازمه نصب این طعمه گذاری ها را حفظ كامل بناهای تاریخی عنوان نمود و اظهار داشت: این عملیات باید هم زمان با مرمت یا پیش از آن و به صورت مداوم به مدت 4 تا 5 سال صورت گیرد تا كلنی موریانه ها را مسموم و از سكونت و بازگشت آن ها به بناهای تاریخی جلوگیری كند.
این مسئول از طعمه گذاری در هشت بنای تاریخی متناسب با نیاز آنها به این عملیات در سال قبل یاد كرد و اظهار داشت: همچون بناهای مذكور می توان به مجموعه سلطان بندر آباد، بقعه ضیائیه، مسجد جامع فهرج، مسجد جامع دهنو و باغ دولت آباد اشاره نمود اما یزد حدود 2000 بنای تاریخی دارد كه تمامی این بناها به طعمه گذاری نیاز دارند تا از تاثیر عوامل فرسودگی زیستی در آن ها جلوگیری شود.