عصر توریسم: یك دندان متعلق به كودك نئاندرتال برای اولین بار در پناه گاه صخره ای باوه یوان در استان كرمانشاه كشف شد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سامان حیدری گوران سرپرست هیات دیرینه شناسی این محوطه باستانی امروز یكشنبه با بیان این خبر اظهار داشت: این اولین بار می باشد كه بقایای یك انسان نئاندرتال به صورت قطعی در كشور ایران كشف می گردد.
وی خاطرنشان كرد كه دندان كشف شده یك دندان شیری متعلق به كودكی شش ساله است كه به همراه دست افزار های سنگی مربوط به دوره پارینه سنگی میانی در جستجوهای علمی بدست آمده است.
حیدری گوران اظهار داشت: این دندان و بر مبنای آزمایش های سن سنجی مطلق رادیو كربن ۱۴، دارای سنی درخلال ۴۲ تا ۴۵ هزار سال است و این نئاندرتال متعلق به جوامع نئاندرتال نزدیك به عصر حاضر به حساب می آید.
این دیرینه شناس اضافه كرد: داندان كشف شده از پناهگاه صخره ای باوه یوان، همچون دندانهای نادر شیری كودك نئادرتال است كه به شكل علمی در جهان ثبت شده است.
به گفته وی پیش تر از این تعداد معدودی از دندانهای مشابه دیگر، در كشور های اسپانیا، فرانسه و آلمان كشف شده است.