عصر توریسم: معاون میراث فرهنگی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اظهار داشت: در حقیقت هیچ مدركی در ارتباط با این كه خانه ی سیدان از ثبت ملی خارج شده است، ندارم اما اگر مالك مدركی در این زمینه دارد در اختیار شما بگذارد و شما منتشر كنید؛ اما به دلیلی كه هیچ اطلاعی در این زمینه ندارم اظهار نظری هم نمی كنم.
مرجان اكبری در گفت وگو با ایسنا- در ارتباط با وضعیت خانه ی سیدان اظهار نمود: در جریان نیستم كه مالك خانه پس از تخریب از بنا بازدید كرده است یا نه، اما ما از بنا دیدن كردیم، قسمت هایی از بنا از بین رفته است اما هم اكنون قابل سكونت نیست بنابراین شاید این مورد سبب شده كه مالك تصور كند بنا تخریب شده است.

وی تصریح كرد: خانه سیدان هم اكنون در هیچ قسمتی وضعیت پایدار و امنی ندارد، ولی خود بنا سرپا است، اما چون ساختمان در حالت امنی به سر نمی برد و هیچ كس اجازه ی ورود ندارد این ذهنیت تولید می گردد كه بنا كاملا تخریب شده است؛ این وضعیت ناپایداری به لحاظ لایه های خاك در زیر پی است.

معاون میراث فرهنگی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اضافه كرد: مسئله ای كه خانه ی سیدان از ثبت ملی خارج شده است را از چند جا شنیده ام، مالك بنا به لحاظ نوع ثبت در لیست آثار ملی ایران به دیوان عدالت اداری شكایتی فرستاده است؛ دیوان عدالت هم توضیحات لازم را از ما خواسته كه مرداد ماه توضیحات را ارسال كردیم؛ اما هم اكنون هیچ ابلاغی برای ما ارسال نشده است كه بتوانم بگویم حكم قطعی دیوان چه بوده است.

اكبری عنوان كرد: مجوزی از جانب شهرداری صادر گردیده است ولی پیش از صدور مجوز، اول باید از سازمان میراث فرهنگی استعلام شود و در مرحله ی دوم پیش از صدور پروانه ساختمانی هم باید مهندسین ناظر پروژه به گروه مهندسی ساختمان معرفی شده و سهمیه بندی شوند، كه این دو مورد در ارتباط با این پروژه رعایت نشده است.