عصر توریسم: نمایشگاه «باستان شناسی و هنر سرزمین هلند به روایت موزه درنتس» دومین نمایشگاه بین المللی در موزه ملی ایران است كه با استفاده از سیستم راهنمای صوتی هوشمند می تواند اطلاعات كلی آثار را در اختیار بازدیدكنندگان قرار دهد.
شبان میرشكرایی – مسئول تهیه ی راهنمای صوتی هوشمند برای موزه ملی ایران – در گفت وگو با ایسنا می گوید: برای اولین بار استفاده از این فناوری درموزه ملی ایران و برای نمایشگاه “ایران و ارمنستان، خاطره یك سرزمین” تجربه شد.
او با تاكید بر این كه راهنمای صوتی هوشمند برای دریافت اطلاعات روی دستگاه های هوشمندِ شخصی، مانند گوشیهای تلفن همراه و تبلت چند سالی است كه در مكان های عمومی استفاده می شود، ادامه می دهد: شاید به علت تازگی و اطلاع كافی نداشتنِ بازدیدكنندگان از وجود چنین امكانی، تا امروز راهنمای صوتی هوشمند از نگاه ایده آل مورد استقبال و استفاده قرار نگرفت اما در اولین حركت ها تنها نفسِ حركت، كیفیت آغازین و جریان سازی است كه اهمیت دارد.
وی با بیان این كه این راهنمای صوتی تا آخر آبان ماه در نمایشگاه «باستان شناسی و هنر سرزمین هلند به روایت موزه درنتس» تكمیل و تجهیز می شود، در توضیح عملكرد این راهنمای صوتی اظهار می كند: می توان با نصب نرم افزار «باركد خوان» یا « QR Reader» در گوشیهای هوشمند از این سیستم بهره برد.
او با اشاره به این كه چند سالی است كه در بیشتر ساختمان های اداری و مراكز تاریخی و موزه ای در دنیا رجوع كننده در زمان وارد شدن به ساختمان وداشتن باركد خوان روی گوشی هوشمند خود می تواند از امكانات آن ساختمان و حتی تلفن های تماس آن ساختمان آگاه شود، می گوید: ما هم سعی كردیم با بهره برداری از گوشیهای هوشمند این امكان را به گردشگران عرضه دهیم.
میرشكرایی هم چنین با تاكید بر این كه در زمان نصب این نرم افزار با این فكر كه احیانا عده ای هنوز امكان استفاده از گوشیهای هوشمند را ندارند، از گوشیهای دستی هم استفاده می شود، بیان می كند: پیش بینی شده تا در كنار «QR Code»ها، یكسری ابزار سخت افزاری هم قرار بگیرند تا آن هایی كه امكان استفاده از گوشی یا حتی این باركد خوان را روی گوشی خود ندارند، بتوانند ازگوشی های دستی استفاده كنند.
به نقل از وی اما احیانا امكان استفاده از گوشیها هم از حدود ۱۵ آذر میسر می گردد.

استفاده كودكان از«QR Code» با تولید زیرساخت

وی در پاسخ به این پرسش كه كودكان هم امكان استفاده از این نرم افزار را دارند؟ می گوید: در برنامه ی خود به این بحث هم توجه كرده ایم، اما انجام آن به ایجاد زیرساخت نیاز دارد.

میرشكرایی ادامه می دهد: نخست باید متن ها ویرایش، تنظیم و ضبط شوند آن نیاز به یك پروسه جداگانه دارد، كه پیشنهاد آن به موزه ملی ایران داده شده، و در برنامه آتی قرار گرفته است.

وی تاكید می كند: جهت استفاده ی گردشگران خارجی، این نرم افزار به صورت دو زبانه یعنی فارسی وانگلیسی طراحی و عرضه شده است.

قرار نیست «QR Code» جای راهنمای موزه را بگیرد

او با تاكید بر این كه این نرم افزار قرار نیست به هیچ عنوان جای راهنمای موزه را بگیرد، ادامه می دهد: اطلاعات عمومی كه راهنمای موزه مجبور است ده ها بار تكرار كند و به مرور در طول روز برای او خستگی به وجود می آورد و بازدهی او را كم می كند، می تواند توسط این نرم افزار به بازدیدكنندگان موزه عرضه شود، تا راهنما فرصت پیدا كند اطلاعات تخصصی تر را به علاقمندان بدهد.

میرشكرایی با بیان این كه قرار نیست راهنمای موزه حذف شود، بیان می كند: در این شرایط این فرصت به راهنمای موزه داده می شود تا كه اگر كسی اطلاعات تخصصی تر نیاز دارد، بتواند از راهنمای موزه بپرسد، در واقع كار راهنما بهینه تر می گردد.

نمایشگاه «باستان شناسی و هنر سرزمین هلند به روایت موزه درنتس»، با نمایش ۵۶۰ اثر تاریخی باستانی هلند به مدت شش ماه از ۱۱ مهر تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ در موزه ملی ایران به نمایش می گذارد.