عصر توریسم: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استعفای رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاون امور مجلس، حقوقی و استان های این سازمان موافقت نمود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مركز روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان امروز سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ در نامه ای به حسین تاجیك معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها و سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، موافقت رئیس سازمان میراث فرهنگی با استعفای آنها را اعلام نمود.در متن یكی از این نامه ها آمده است: «در راستای اجرای اصلاحیه قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان مصوب ۶/۶ /۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، ضمن موافقت معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان با استعفای جنابعالی، بدینوسیله از زحمات شما در طول تصدی و تلاش خستگی ناپذیر، اخلاص، تدبیر و تعهد و هرآنچه مایه توفیق خدمت در این سال ها گردیده تقدیر و تشكر می گردد.امید است در پناه ایزد منان همواره موفق و موید باشید.»