عصر توریسم: صدای دومین مدرسه قدیمی بوشهر پس از حدود ۴۰ سال بی توجهی و متروكه بودن درآمده و گاهی اوقات دیوارها و جرزهای تاریخی این مدرسه ی حدود ۱۰۰ ساله فرو می ریزد، اما تا كنون تنها اقدامی كه انجام شده، حذف دیگر بخش های تاریخی است كه احتمال آوارشدن شان وجود داشته است!

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، مطالب انتشار یافته از تخریب آغازین سینمای بوشهر و چهارمین سینمای كشور در بافت تاریخی بوشهر خبر می دادند اما مسئولان میراث فرهنگی بوشهر این تخریب را مربوط به حدود ۱۲ سال پیش می دانند كه اولین سینمای بوشهر در یك خانه ی قدیمی شخصی در محله «كوتی» بوشهر تخریب شد، در این میان آنها علت این اشتباه را قرار گرفتن سینمای تخریب شده در ان زمان، در كنار مدرسه «شاهدخت» عنوان كردند، مدرسه ای كه برای دومین بار به صورت ناگهانی فرو ریخته و پس از ریزش دوم، مجبور شده اند تا دیوار ضلع جنوب شرقی را خودشان تخریب كنند تا روی سر كسی آوار نشود.

نصرالله ابراهیمی، معاون میراث فرهنگی اداره كل میراث فرهنگی استان بوشهر در گفت وگو با ایسنا می گوید: عصر روز ۲۱ آبان قسمتی از جبهه شرقی و جنوبی عمارت «شاهدخت» كه دومین مدرسه قدیمی بوشهر است به سبب بلا های شدید ساختاری ناشی از قدمت بنا ریزش كرد. از طرف دیگر جذب رطوبت های صعودی و سطحی و ترك های عمیقی كه سال ها پیش به سبب نوع مصالح در بدنه بنا به وجود آمده بودند باز در این ریزش موثر بودند.

او اضافه می كند: در اثر بارندگی های اخیر به صورت ناگهانی و بدون دخالت هیچگونه عامل انسانی بخشی از این بنا دچار ریزش شد كه خوشبختانه این حادثه هیچ گونه زخمی و تلفات انسانی به دنبال نداشت.

وی با بیان این كه پس از ریزش بخشی از این عمارت، در جلسه ای با حضور معاون میراث فرهنگی، كارشناسان پایگاه بافت تاریخی این اداره كل، شهرداری بافت تاریخی و معاون شهردار بندر بوشهر منطقه بررسی گردید، ادامه می دهد: سپس بررسی های لازم موارد خطرآفرین شناسایی شدند و برای رفع خطر اقدامات لازم در همان ساعات اولیه سپس تخریب صورت گرفت.

به گفته ی او، در ساعت های ابتدایی ۲۲ آبان عملیات آواربرداری قسمت های ریزش كرده و همین طور در حال خطر ریزش در ضلع جنوبی و شرقی بنا كه دارای حركت كالبدی شده بودند، در صورت جلسه ایی توسط شهرداری بافت تاریخی بوشهر انجام شد.

معاون میراث فرهنگی استان بوشهر با تاكید بر این كه هم اكنون چیزی در حدود ۴۰% از بنای عمارت شاهدخت كه عموما قسمت مخروبه بنا بوده، ریزش كرده، اظهار می كند: با عنایت به جلسه ی فوق العاده اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر و پایگاه بافت تاریخی شهر بوشهر قرار شد تا سریع تر عملیات مقاوم سازی بخش های دیگر بنا در دستور كار قرار گرفته و سپس آن بازسازی بخش های ریزشی مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی تاكید می كند: این عمارت و سایر عمارت های قرار گرفته در بافت تاریخی بوشهر نیاز به عزم و همكاری همه ادارات و سازمان های متولی دارد، به صورت كلی احیاء و حفاظت از بافت تاریخی و شهر، یك برنامه گسترده ی میان سازمانی است.

عمارت قاجاری «شاهدخت» تا دوسال پیش از انقلاب اسلامی، بعنوان دبستان دخترانه فعالیت داشت و سپس انقلاب باز محل سكونت برخی جنگ زده ها بود، اما از ان به بعد تخلیه و به مرور متروكه شد.

مالكیت چهار دانگ از این بنا كه در محله «كوتی» بوشهر قرار دارد، به نام میراث فرهنگی است و دو دانگ دیگر بنا مالك شخصی دارد. بیشتر دیوار های مخروبه عمارت «شاهدخت» در اطراف ساختمان و بخش كوچكی از خود این بنای قاجاری ریزش كرده است.

بیش از ۱۰ درصد از مدرسه تاریخی شاهدخت حدود چهار سال قبل، به خاطر شكاف های عمیقی كه در بدنه ی آن به وجود آمده بود، فرو ریختف تا پنج روز قبل كه ۳۰ درصد دیگر از این بنا باز به قول مسئولان میراث فرهنگی بدون هیچ گونه دخالتی، به صورت ناگهانی تخریب شد و از طرف دیگر با بررسی ها و اظهار نظرهای كارشناسان، بعضی از دیوارها كه به سبب بی توجهی ها از كالبد خود حركت كرده بودند، با امضای میراث فرهنگی و توسط شهرداری بافت تخریب شد، اما معین نمی باشد بخش های تخریب شده توسط عوامل انسانی چقدر شانس زنده ماندن در صورت استفاده از ستون های عمودی و حفاظت اضطراری داشتند.