عصر توریسم: پروفسور «پی یر بریان»، استاد برجسته مطالعات هخامنشی در جهان، پس از بررسی سه محوطه ی هخامنشی مهم در استان بوشهر از باستان شناسان ایرانی خواست درباره ی ارتباط بین این كاخ ها در استان بوشهر بیشتر تحقیق كرده و نگاه كلی تری به این فضاها داشته باشند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، پس از برگزاری چند نشست علمی با حضور استاد برجسته مطالعات هخامنشی در جهان در دانشگاه تهران، موزه ملی ایران و حتی نشستی در اصفهان، «پی یر بریان» به سرزمین هخامنشی ها رفت و از سه كاخ «چرخاب»، «بردك سیاه» و «سنگ سیاه» كه هر سه در دوره هخامنشی استفاده می شدند، دیدن كرد.

او بعد از بازدیدش از این سه محوطه ی تاریخی اظهار نمود: تا امروز از این بخش از ایران دیدن نكرده بودم، برایم تازگی داشت چون با یك نوع فرهنگ متفاوت از همیشه برخورد داشتم. بسیار دوست داشتم خلیج فارس و بافت ایرانی نزدیك آنرا در كنار هم ببینم و بسیار جذاب بود.

وی درباره ی این سه كاخ هخامنشی هم اضافه كرد: به صورت قطع نمی توانم راجع به آنها اظهارنظری كنم، صحبت در این زمینه نیازمند تحقیقات بیشتر است.

پرفسور پیربریان با بیان این درخواست كه باستان شناسان نگاه كلی تری به تحقیقات خود در این زمینه داشته باشند، اظهار داشت: باستان شناسان باید پیرامون سازه های یافت شده فعلی تحقیقات دیگری هم انجام دهند و ارتباط این كاخ ها و سازه ها را با هم تحقیق كنند و بیشتر به چاپ كتاب و مقالات در این زمینه بپردازند.

همچنین در نشست صمیمی ارغوان مهدی زاده، سرپرست اداره كل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر و پرفسور «پیربریان» مورخ فرانسوی دوره هخامنشی، مهدی زاده اظهار نمود: استان بوشهر در بُعد تاریخی قدمت بالایی دارد و اكتشافات اخیر در حوزه میراث فرهنگی روی این گفته صحه می گذارد و دستاوردهای این اكتشافات در نوع خود بی نظیر هستند.

وی شهرستان دشتستان را یكی از مناطقی دانست كه بیشترین اكتشافات پیرامون دوره هخامنشی را داشته است و افزود: از این نظر می توان اظهار داشت كه بهشت باستان شناسان است.

او افزود: ما تمام امكانات و ظرفیت های خویش را برای دعوت از باستان شناسان و مورخان به كار می گیریم تا بتوانیم در میراث فرهنگی این سرزمین به دستاوردها و نتایج خوبی در تحقیق و مقالات و معرفی تاریخ و قدمت استان بوشهر و نقش تاریخی آن در ایران باستان برسیم.