عصر توریسم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراد شورای نگهبان به طرح تشكیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را رفع كردند.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تشكیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور كار قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با اصلاح ماده واحده این طرح، مقرر كردند از تاریخ تصویب این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با كلیه اختیارات و وظایفی كه به سبب قوانین و مقررات با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات كشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم و بدون توسعه تشكیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل می گردد.
هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینه های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأمین میگردد.
علاوه بر این، بر طبق تبصره یك این ماده واحده مقرر شد در تشكیل این وزارتخانه موازین شرعی رعایت شود.