به گزارش عصر توریسم یك كارشناس حوزه گردشگری اظهار داشت: هم اكنون و با حضور گردشگران اعراب كشورهای همسایه باید از فرصت پیست های اسكی و جشنواره های برفی خود به درستی استفاده نماییم و به راحتی از فرصت های گردشگری زمستانی عبور نكنیم.
یحیی سعادت در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در مورد چگونگی رونق گردشگری در فصول كم رونق مثل زمستان، اظهار نمود: تحولات اخیر گردشگری و تنوع فصلی، مدنظر همه مدیران دنیا قرار گرفته است و با عنایت به اینكه گردشگری زمستانی همواره جز گردشگری های مرفه محسوب می شد مدیران در دنیا تصمیم گرفتند با تسهیلات مناسب و قیمت های ارزان فستیوال ها و پیست ها را برای این نوع گردشگری فعال كنند.
وی ادامه داد: در استان اصفهان جشنواره برفی افوس و پیست اسكی فریدونشهر می تواند جاذب توریست باشد، اما نیازمند تبلیغات صحیح هستند ما نمونه بارز گردشگری زمستانی موفق را در پیست دیزین داشته ایم پس این كار دشوار نیست و قابل انجام است و زیرساخت های آن وجود دارد.
این كارشناس گردشگری با اشاره به اینكه یكی از راهكارهای رونق گردشگری در زمستان مبحث تعطیلات زمستانه بوده است، افزود: طرح تعطیلات زمستانه مقرر است بتواند یك تا دوهفته رونق را با خودش به روزهای كم رونق گردشگری ایران بیاورد. این طرح فرصتی است كه باعث خروج گردشگری از ركود زمستانی می گردد.
سعادت تصریح كرد: هم اكنون با عنایت به اینكه اعراب كشورهای همسایه در صدر ورود گردشگران قرار دارند، نباید از چنین فرصتی به سادگی بگذریم و با عنایت به اینكه آنها از نظر اقلیمی زمستان ها برف ندارند می توانیم بر روی آنها سرمایه گذاری نماییم چون كه این گردشگران به اسكی و جشنواره های زمستانی علاقه مند هستند.
وی اظهار نمود: متاسفانه تابحال برنامه ریزی صحیحی بر روی این مورد نداشته ایم، باید برنامه ریزی صحیح انجام و بخش خصوصی را در این زمینه فعال نماییم.
این كارشناس گردشگری در مورد تشكیل وزارت گردشگری و نقش آن در بهبود وضعیت آن در كشور، اظهار داشت: تولید وزارت خانه برای گردشگری می تواند تسهیلات بیشتری برای مبحث گردشگری توسط منابع دولتی تولید كند و از جانب دیگر از فرصت های پیش آمده جهانی همچون ارزانی سفر به ایران بهترین استفاده را ببرد و باعث گسترش و توسعه فرودگاه های كشور شود.
سعادت تصریح كرد: هرچند اگر این وزارت خانه نتواند از این فرصت ها استفاده نماید واقعا مبحث ایجادش اندكی سوال برانگیز خواهد بود.