عصر توریسم: سرپرست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حكمی غلامرضا رحمانی را بعنوان سرپرست پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی -تاریخی منصوب نمود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رحمانی كارشناس مرمت اشیاء فرهنگی از دانشكده پردیس اصفهان دانشگاه هنر اصفهان (۱۳۷۵)، كارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی (۱۳۷۸) و دكترای همان رشته در دانشگاه هنر اصفهان است.
او همكاری خودرا با مركز تحقیقات مرمت آثار تاریخی – فرهنگی بعنوان كارشناس مرمت از سال ۱۳۷۴ آغاز كرد و در سال ۱۳۷۵ بعنوان سرپرست كارگاه اجرایی طرح لطمه شناسی و مستند نگاری تزیینات داخلی بنای گنبد سلطانیه منصوب گردید.
وی از آن تاریخ تا امروز عهده دار مسئولیت هدایت و مدیریت پروژه های بزرگ و مهم حفاظت و مرمت در سطح كشور بوده و در سال ۱۳۷۵به عنوان مرمتگر برتر در سطح سازمان انتخاب گردید.
همچنین مقاله رحمانی در پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی، بعنوان یكی از سه مقاله برتر همایش ارائه شد.
وی با شكل گیری گروه های تخصصی در پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی -تاریخی در سال ۱۳۷۹ مسئولیت گروه حفاظت و مرمت نقاشی را عهده دار بوده و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در سمت معاونت پژوهشكده انجام وظیفه كرد.
علاوه بر تدریس دروس تخصصی رشته حفاظت و مرمت در مقاطع مختلف تحصیلی، مقالات متعددی در زمینه های گوناگون از وی به چاپ رسیده است.
قبل از این كامران احمدی به مدت ۴سال و نیم ریاست پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی -تاریخی را عهده دار بود.