عصر توریسم: «ایران در گذار» با هدف بررسی تحولات ایران از آستانه مشروطیت تا اختتام قاجار توسط دانشكده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می گردد.
علی شهیدی، دبیر دبیرخانه دائمی همایش ها و همكاری های علمی دانشكده ادبیات دانشگاه تهران با بیان این خبر به ایسنا توضیح داد: همایش بین المللی «ایران در گذار» با هدف بررسی تحولات ایران از آستانه مشروطیت تا اختتام قاجار با همكاری دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران، موسسه فرانسوی مطالعات آناتولی IFEA و مؤسسه نگارستان اندیشه در ایام ۲۶ و ۲۷ آذرماه در تالار عباس اقبال آشتیانی در دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشكاه تهران برگزار می گردد.

به گفته ی این عضو هیات علمی دانشكده ادبیات دانشگاه تهران؛ این كنفرانس بین المللی با همراهی پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اداره كل فرهنگی و اجتماعیِ معاونت فرهنگی دانشگاه تهران و كانون مطالعات بین رشته ای فرهنگی برگزار می گردد.

او با اشاره به برگزاری چهار نشست تخصصی و میزگرد پایانی این نشست توضیح داد: در نشست اول، با سوژه «اندیشه و سیاست»؛ «آزادی و قانون در آثار عبدالرسول مدنی كاشانی»، «مشروعیت دینی و اثبات تاریخی مشورت و مجلس به روایت ثقه الاسلام تبریزی»، «مدرس شكست خورد اما مدرسیسم پیروز شد: اولین دیدگاه های سوسیالیستی در نزد عالمان مسلمان قاجار (۱۳۲۴-۱۳۳۳ ق)» و«تشكیل مجلس عالی: سازوكار تصمیم­گیری درباره‌ی مسائل مهم كشور در دوره فترت مجلس (۱۲۸۵- ۱۲۹۹)» با مدیریت حسن حضرتی گروه تاریخ دانشگاه تهران برگزار می گردد.

به قول وی، در نشست دوم «مفاهیم اجتماعی»، با موضوعات «از امید تا ناامیدی: دگرگونی دیدگاه توده ی مردم درباره مشروطیت در ایران»، «تاجر ایرانی درگذار از سنت به مدرن ازدوره پیشامشروطه تاپایان قاجار»، «تبارشناسی مفهوم عدالت در ایران از راه تغییرات سوژه انسانی در دوران مشروطه»، «انجمن سعادت استانبول؛ تلاشی در راه سنت و یا تجدد؟» و «مناقشه برسر تعریف مفهوم آزادی در بین تضاد گفتمانی سنت و مدرنیته؛ مطالعه موردی: تحلیل روزنامه اقیانوس» با مدیریت پنل توسط علیرضا ملائی توانی برگزار می گردد.

او با بیان این كه سومین نشست با سوژه «نگاه به ایران از بیرون» در دومین روز از این همایش بین المللی (سه شنبه ۲۷ آذر) به مدیریت «دنی هرمان» – رئیس انجمن ایران شناسی فرانسه – برگزار می شود، اضافه كرد: در این نشست باز موضوعات «اطلاعات فرانسوی از جنبش مشروطه در تبریز سپس بسته شدن مجلس اول (ژوئیه ۱۹۰۸)»، «همدلی سیاسی و مرزبندی هویتی: رویكرد نخبگان مسلمان قفقاز به ایران ۱۹۰۸-۱۹۱۸»، «مدرنیزاسیون نظامی ایران در عصر قاجار: نگاهی به خاطرات ژنرال ولادیمیر كوزوفسكی»، «از ارومیه تا استانبول و تفلیس: زندگی، زمانه و كارنامه نویسندگی مجدالسلطنه افشار» و «سهم فرنگیان در گذار ایران به تجدد: گوستاو دمُرنی و اقدامات وی در ایران» مورد بررسی قرار می گیرند.

شهیدی چهارمین نشست این همایش را با عنوان «فرهنگ و هنر» و با مدیریت پنل«دنی هرمان» دانست كه در ان مقاله های «گفتگوی فرهنگی دو همسایه مسلمان در عصر تجددگرایی و نوسازی: نگاهی به جایگاه نمایشنامه و تئآتر نوگرای عثمانی در ایران»، «مدرنیته و مطبوعات ایران درانتها عصر قاجار: شیوه نوین نوشتن و تفكر در روزنامه شفق سرخ»، «كاربست انگاره های قرآنی در نوسازی فرهنگی و تحول اندیشه دینیِ عصر مشروطه» و «اثر ترجمه روزنامه های هندی در ایران قاجار؛ مطالعه موردی: ترجمه های سیدحسین شیرازی (مترجم هندی)» نمایش می شوند.

به گفته ی این مدرس دانشگاه، میزگرد پایانی باز عصر روز دوم همایش با عنوان «مشروطه: كامیابی یا ناكامی» توسط داریوش رحمانیان، دنی هرمان، ناصر تكمیل همایون و منصوره اتحادیه برگزار می گردد.

دسته‌ها: توریسم