به گزارش عصر توریسم تعیین سازمان میراث فرهنگی بعنوان دستگاه اصلی در صدور مجوز الف و ب و پ دفاتر مسافرتی دوباره در نامه وزیر اقتصاد به معاون اول رئیس جمهور تاكید و با درخواست سازمان حج و زیارت مخالفت شد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، این نامه در تاریخ دهم آذرماه نوشته شده است و در آن فرهاد دژپسند به اسحاق جهانگیری نوشته است:
بازگشت به نام مورخ سوم شهریور ماه درباره درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی دوباره مصوبه جلسه روز هشتم آبان سال ۹۶ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار به ریاست وزیر وقت امور اقتصادی در خصوص تعیین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان دستگاه اصلی در صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مبحث بند های الف ب و پ آیین نامه نظارت بر دفترهای مذكور مصوب سال ۱۳۸۰ هیات وزیران به استحضار می رساند سازمان حج و زیارت تا كنون چندین بار و از طرق مختلف اعتراض خویش را نسبت به مصوبه مزبور اعلام نموده است. (نامه های پنجم دی ماه سال ۹۶، نامه ۲۵ دی ماه سال ۹۶، نامه ششم خرداد سال ۹۷، نامه ۲۶ اسفند سال ۹۶ دادستانی كل كشور و نامه سی ام تیر ماه امسال نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت).
لیكن درخواست سازمان حج و زیارت به دلایل زیر مورد پذیرش قرار نگرفت.
یك اینكه به باعث ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی كشور مصوب ۱۳۹۴ تعیین دستگاه اصلی در صدور مجوزهای لازم برای یك فعالیت، وظیفه قانونی هیات مقررات زدایی است و بر این اساس هیات در مواردی كه تشخیص دهد نسبت به ایجاد پنجره واحد و تعیین دستگاه اصلی و دستگاههای فرعی صدور مجوز اقدام می كند با توجه به جایگاه قانونی هیات مقررات زدایی و تركیب فراقوه ای اعضا آن كه در قانون نام برده شده است تصمیمات هیات برای كلیه مراجع صدور مجوز لازم الاجراست.
دوم اینكه تعیین دستگاه اصلی در مصوبه هیات مقررات زدایی به مفهوم نفی وظایف قانونی سایر مراجع صدور مجوز برای فعالیت دفاتر یاد شده (وزارت راه و شهرسازی و سازمان حج و زیارت) نیست بلكه همانند دیگر موارد، تنها به منظور تسهیل فرایند صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر موصوف از جانب هیات انجام شده است. به عبارت دیگر سازمان میراث فرهنگی موظف است متناسب با نوع فعالیت های هر دفتر از مراجع مربوطه استعلام و بعد از تایید آنها نسبت به صدور مجوز فعالیت دفتر اقدام نماید.
اكنون با گذشت نزدیك به یك سال از مصوبه یاد شده اعتراض فوق بار دیگر طی نامه روز ۲۸ مرداد سال ۹۷ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده و با استفاده از درخواست بررسی دوباره مبحث را مطرح كرده اند. ازاین رو نظر متولی هیات مقررات زدایی مستفر در این وزارت كماكان بر لازم الاجرا بودن مصوبه مورخ ۸ آبان سال ۹۶ هیات و به صورت كلی صیانت از اعتبار مصوبات هیات مذكور است.