عصر توریسم: صنعت گردشگری امروزه با دنیای دیجیتال، آمیختگی وسیع و عمیق دارد به صورتی كه شیوه های مسافرت مردم امروزی در دنیای دیجیتال تغییر كرده است. سال ۲۰۱۸ تحولات دیجیتالی كه در حوزه گردشگری در سال های اخیر شروع شده بود، انقلاب جدیدی را در صنعت گردشگری سبب شد. كشورهای در حال توسعه چاره ای جز «پذیرش» انقلاب صنعتی چهارم ندارند و كشورهای فقیر هم «تماشاگران» همیشگی چنین انقلاب هایی هستند.
هومن یوسفی ـ كارشناس ارشد مدیریت استراتژیك ـ و حمیرا محب علی ـ كارشناس ارشد گردشگری ـ در یادداشتی كه در اختیار ایسنا قرار داده اند به تحلیل «گردشگری و تحولات انقلاب صنعتی چهارم» و همین طور تاثیر این انقلاب بر آینده مشاغل و صنعت گردشگری پرداخته اند كه در آن توضیح داده شده است:
«تكنولوژی ها روز به روز در حال توسعه و ظهور هستند و دایما بر زندگی ما انسان ها تاثیر می گذارند. این خود، آغازگر انقلابی بزرگ در جهان است. انقلابی كه انسان ها شورشیان آن نیستند بلكه این دفعه دانش و تكنولوژی و اطلاعات و محتوا است كه مقرر است، آنرا رقم بزند. در كشورهای توسعه یافته به آن می گویند انقلاب صنعتی چهارم. كشورهای در حال توسعه باز چاره ای جز پذیرش آن ندارند و كشورهای فقیر هم تماشاگران همیشگی چنین انقلاب هایی هستند.
انقلاب صنعتی همواره زاییده ماشین هایی است كه توسط خود بشر طراحی شده و می شوند اما خاصیت این بخش از تاریخ چیست كه از آن به چهارمین انقلاب صنعتی یاد می شود؟
ماشین ها در بیشتر مواقع برای ما مفید بوده اند و كارهای شگفت انگیزی انجام داده اند تا راحت تر زندگی نماییم. تعریف ساده مكانیكی ماشین چنین است؛ وسیله ای است كه تحرك داشته باشد. حالا ما در گذر زمان قابلیت های بسیاری به آن اضافه كردیم و در هر یك از انقلاب های صنعتی، این ماشین ها بودند كه تحول یافتند نه ما.
از آغازانقلاب صنعتی اول تا كنون ماشین ها از یك توانایی كلیدی بی بهره بودند و آن قابلیت هوشمندی بود. در انقلاب صنعتی اول ماشین بخار پدیدار شد، در انقلاب صنعتی دوم تولید انبوه شكل گرفت، در سومین انقلاب ربات ها در خدمت بشر قرار گرفتند و انقلاب صنعتی چهارم یك تحول عظیم در دنیا شروع كرده است و آن هم افزودن قابلیت هوشمندی به ماشین هایی است كه قبل از این از هوش آدمی برای كار، بهره می بردند.
گردشگری بعنوان صنعت پیچیده ای كه تمام صنایع را مستقیم و غیرمستقیم در بر می گیرد با ظهور هر انقلابی در صنعت، دستاوردهای خودش را داشته و تحولاتی منطبق با آن پیدا كرده است. آنها كه زودتر به استقبال تحولات می رفتند و خودرا با آنها سازگار می كردند بیشتر از دیگران دستخوش تغییر می شدند و امكانات بهتری برای رشد پیدا می كردند. هتل ها و صنعت میزبانی، فرودگاه ها و خطوط هواپیمایی، موزه ها و خدمات نوین، میراث فرهنگی و محافظت از آن، پایداری و توسعه، همگی در تحولات صنعتیِ سه نسل گذشته، دستخوش تغییر شدند و آنها كه این تحول را رقابت دیدند و در این رقابت بر دیگران پیشی گرفتند توانستند زمینه تحولات بیشتری را برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم برای خود فراهم نمایند.

انقلاب ربات ها
سالی كه گذشت دنیا در تمام ابعاد با تحولی به نام تحول دیجیتال همراه بود و گردشگری باز از این مورد مستثنی نبود. كشورهای توسعه یافته خیلی از فرایندها را در حوزه دیجیتال شروع كردند. اگر تمام رویدادهای سال ۲۰۱۸ را بررسی نماییم براحتی متوجه می شویم كه دنیا سپس این چه سمت و سویی خواهد داشت. در تمام شعارها و شعورهای به كار رفته در این سال برای تمام روزهایی كه زیر نظر سازمان ملل متحد تعریف شده است دو چیز به چشم می خورد: تكنولوژی و نوآوری. امسال یعنی سال ۲۰۱۸ دنیا متحد شد تا از تكنولوژی و نوآوری برای پیشبرد اهدافش بهره بگیرد.
بواقع دنیا از انقلاب صنعتی سوم كه انقلاب ربات ها بود به سمتی حركت كرد كه ربات ها خود كنترل خودشان را بر عهده گرفتند تا به تحلیل حجم عظیم داده ها بپردازند. ورود به این بخش رشد سریعی دارد و بااینكه دنیا اخیرا وارد این عرصه شده است اما تكنولوژی های پیشرفته به خوبی نشان داده است كه آنها كه بیشتر از دیگران برای هماهنگ شدن با تحول عظیم هوشمندی تلاش می كنند سهم بیشتری از بازار گردشگری را از آن خود خواهند كرد. به عبارتی انسان در عصر حاضر تنها می تواند به تولید داده بپردازد و مابقی را به عهده ابزارهای تكنولوژی پیشرفته بگذارد تا به جای او پاسخگوی مشتری باشند، گردشگران را هدایت كنند، در هتل ها به آنها خدمات ارائه دهند، آنها را از جایی به جای دیگر منتقل كنند، غذای آنها را بپزند، به جای آنها خرید كنند و…
به عبارتی خیلی از كارهای مكانیكی در آینده ای نزدیك برعهده ماشین هایی گذاشته میگردد كه نه تنها آنها را انجام می دهند بلكه از عهده پردازش آنها باز برخواهند آمد. پردازشی كه شبیه نوعی تفكر است و آنقدر از هوشمندی برخوردار می باشد كه بتواند مسیر روشنی پیش پای یك گردشگر، یك راهنما و یا یك كاربر سیستم قرار دهد.
ربات انسان نمای فرودگاه مونیخ
شركت هواپیمایی لوفت هانزا و فرودگاه مونیخ در همكاری دو جانبه برای اولین بار آزمایش ربات انسان نما را در
ترمینال ۲ این فرودگاه شروع كرده اند. این ربات مقرر است در ترمینال پرسه بزند و به انواع پرسش های مسافران
پاسخ بدهد. مسافرانی كه بلیت هواپیمایشان را به مقصد مونیخ رزرو كرده باشند از این پس می توانند این ربات
بامزه را در فرودگاه بییند و از او راهنمایی بخواهند