به گزارش عصر توریسم شورای جهانی سفر و گردشگری در گزارشی به تاثیرهای بزرگ اقتصادی صنعت توریسم در ۲۰۱۸ میلادی و همینطور چشم انداز پیش روی آن در سال های آتی پرداخته است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، در گزاش جدید سارمان جهانی سفر و گردشگری آمده است كه سهم مستقیم این صنعت در تولید ناخالص ملی كه در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲۵۷۰ میلیارد دلار بود (۳.۲ درصد تولید ناخالص ملی كل) در سال ۲۰۱۸ با ۴ درصد رشد همراه بوده است و پیش بینی می گردد این رقم در سال ۲۰۲۸ به ۳۸۹۰ میلیارد دلار (۳.۶ درصد از تولید ناخالص ملی كل) برسد.
رشد و حصول اطمینان از اشتغال همواره یكی از دغدغه های دولت ها در سراسر جهان بوده است و صنعت سفر و گردشگری كه پیش تر از هر ۱۰ شغل در سراسر جهان یك شغال را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حمایت می كرد، نیروی محركه ای پویا برای تولید فرصت های شغلی فراهم نموده است.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، صنعت گردشگری در مجموع ۱۱۸ میلیون و ۴۵۴ هزار شغل در سراسر جهان به شكل مستقیم حمایت می كرد كه ۳.۸ درصد از كل اشتغال جهانی است و انتظار می رود در آمارهای سال ۲۰۱۸ این رقم با رشد ۲.۴ رصدی به بیشتر از ۱۵۰ میلیون شغل برسد. شورای جهانی سفر و گردشگری پیش بینی می كند در سال ۲۰۲۸ میلادی سهم مستقیم صنعت گردشگری در اشتغال زایی جهانی به ۴.۲ درصد باشد.
اشتغال زایی صنعت گردشگری ۲۰۰۸-۲۰۱۸ و چشم انداز ۲۰۲۸