عصر توریسم: در جریان حفاری شبكه فاضلاب در منطقه ثامن شهرداری مشهد تیم حفاری به سقف یك اثر تاریخی برخورد كرد كه هنوز ماهیت آن مشخص نشده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، وفا ثابتی مدیر پایگاه میراث فرهنگی منطقه ثامن در این باره اظهار داشت: «بعد از اطمینان از صحت این مسئله پیگیری ها انجام شد و مكاتبه های لازم با شهرداری صورت گرفت و تاكید شد كه هماهنگی برای این قضیه الزامی است و دستور توقف عملیات صادر شد، همین طور اخطاریه برای پیمانكار از سمت یگان حفاظت میراث فرهنگی صادر شد.» ثابتی اظهار نمود: «گزارشی در خصوص تخریب این مكان به ما داده نشده بود؛ همكاران پایگاه حفاظت میراث فرهنگی به صورت مستمر و مداوم بازدید و گشت زنی را داخل بافت دارند.» او اضافه كرد: «به این دلیل كه این اتفاق تازه بوده است گروهی جهت بررسی صحت این مسئله به منطقه فرستاده شدند و لطمه را تایید كردند و عكسهایی را برای ما فرستادند.» مدیر پایگاه میراث فرهنگی منطقه ثامن افزود: «این اتفاق ظاهرا مربوط به پروژه اجرای كانال جمع آوری آب های سطحی است كه توسط معاونت فنی عمران شهرداری ثامن در حال انجام می باشد كه هماهنگی و ستاندن مجوز برای حفاری برای انجام این كار داده نشده است.» ثابتی اشاره كرد: «بازدید از بنا ظرف امروز و فردا توسط كارشناسان معاونت میراث فرهنگی صورت می گیرد تا ببینیم مسئله مربوط به قنات بوده یا مربوط به سازه های معماری است، خاصیت های آن باید مشخص شود و راهكارهایی كه به پروژه لطمه نرسد داده و تصمیم گیری شود.» او مطرح كرد: «شركت های خدماتی بخصوص برای كارهای حفاری در بافت تاریخی باید طبق قوانین و مقررات، مجوزهای لازم را از اداره كل میراث فرهنگی دریافت نمایند و این هماهنگی را داشته باشند كه در حین انجام عملیات كارشناسان سازمان هم در منطقه حضور پیدا كنند تا از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری شده و در صورت بروز مشكل تصمیم های بهتری گرفته شود.» این اثر تاریخی كه هنوز ماهیت آن مشخص نشده است در حوالی كوچه چهارباغ كه یكی از محلات قدیمی بافت مركزی مشهد محسوب می شود؛ قرار گرفته است.