عصر توریسم: كمپین داوطلبان میراث جهانی در امتداد حفاظت و ارتقای سایت های میراث جهانی از تمام نهادها و موسسات علاقمند دعوت به همكاری می كند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، به نقل از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، كمپین داوطلبان میراث جهانی اولین بار در سال ۲۰۰۸ به منظور تشویق جوانان جهت به عهده گرفتن فعالیت های اصلی و اجرای نقش فعال در حفاظت و ارتقاء سایت های میراث جهانی شكل گرفت و در طول ده پارسال فعالیت های متعددی در این زمینه انجام داده است. در این برنامه كمپ های فعال به وسیله نهادهای جوان یا موسسات در همكاری با سایر ذینفعان و شركا برنامه ریزی شده كه همگی با هم جهت حفاظت از سایت های میراث جهانی فعالیت می نمایند. درحال حاضر كمپین داوطلبان میراث جهانی ۲۰۱۹ برای پایبندی بیشتر نهادها طی یك فرآیند چرخه ای دو ساله اجرا میگردد. دوره دوساله به منظور تسهیل روند فرآیند داوطلبی، كمك به سازمان ها در بهبود كیفیت، پایداری و ارتقاء پروژه ها و همین طور همكاری قوی تر میان همكان و ذیمدخلان است. درحال حاضر چرخه دوساله فعلی ۲۰۱۸ـ۲۰۱۹ و چرخه دوساله بعدی ۲۰۲۰ـ ۲۰۲۱ است. داوطلبان برای درخواست پذیرش به این كمپین می توانند از راه لینك https: //form.jotformeu.com/۸۲۷۵۳۳۲۵۲۹۳۶۱ مبادرت به تكمیل فرم آنلاین كنند و تا نیمه شب سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹ (به وقت پاریس) فرصت دارند برای ثبت پروژه پیشنهادی خود اقدام نمایند. این درحالی است كه خاصیت پروژه ها باید در ارتباط با میراث جهانی ثبت شده و یا در فهرست میراث پیشنهادی برای ثبت جهانی باشند، حداقل تعداد روزهای پروژه (به استثنای روزهای ورود و خروج) ۱۰ روز است. همین طور اعضای گروه برای مدت ۱۰ روز باید ثابت باشند، درحالت ایده آل باید از ۱۵ ژوئن شروع و در ۱۵ دسامبر اختتام یابد. تا حدامكان باید با مشاركت داوطلبان بین المللی باشد. باید شامل فعالیت های آگاهی بخشیف عملی و مهارت مربوط به سایت های میراث جهانی در محل باشد. جزئیات برنامه باید با مشاوره با مدیران سایت و مقامات محلی تهیه شود. باید شامل فعالیت های آموزشی مهارت های عملی بوده و انعكاسی از دغدغه های سایت میراث جهانی باشد. باید جامعه را در امتداد عمق بخشی به آگاهیشان در مورد دغدغه های میراث جهانی و ابتكارات داوطلبان میرا جهانی درگیر كند و در نهایت لازم است به برابری جنسیتی شركت كنندگان (تعداد مساوی مرد و زن در حالت ایده آل) و تنوع جغرافیایی احترام بگذارد. علاقه مندان برای كسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جدول زمانبندی به سایت http: //whc.unesco.prg/en/news/۱۹۰۵ بازگشت كنند.