به گزارش عصر توریسم كارشناس آب و آبیاری كشور اظهار داشت: قنات های شهرستان قصرقند ثبت ملی خواهند شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا- محمد برشان در بازدید از قنات های شهر قصرقند اضافه كرد: پرونده این قنات ها در حال بررسی است.
این كارشناس آب و آبیاری كشور بیان كرد: مجموعه عظیم قنات های قصرقند در كشور بی نظیربوده و با قنات های گناباد خراسان رضوی و جوپار استان كرمان برابری می كند.
وی اظهار داشت: قنات های شهرستان قصرقند نشان از تمدنی كهن در این منطقه است و قدمتی حدود 700 سال دارد كه این قدمت كهن می تواند ثبت جهانی شود و گردشگران زیادی را به خود جلب نماید.
فرماندار قصرقند هم در این بازدید بیان كرد: شهرستان قصرقند با 160رشته قنات یكی از قطب های كشاورزی جنوب سیستان وبلوچستان به حساب می آید.
ریگی بیان كرد: 70 درصد منابع آب كشاورزی قصرقند از همین قنات تامین می گردد.
فرماندار اظهار داشت: در خشكسالی های اخیر، قنات های منطقه هم به شدت كم آب شده و كشاورزی را تحت تاثیر قرار داده به صورتی كه سطح زیر كشت برنج هم به كمتر از 300 هكتار كاهش یافته است.
ریگی اظهار نمود: مرمت و لایروبی 10 رشته قنات در قصرقند شروع شده است.
وی خاطرنشان كرد: این طرح به همت وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی و همكاری جهاد كشاورزی در شهرستان قصرقند شروع شده است.
ریگی اضافه كرد: این تعداد قنات، سطح زیر كشت حدود 30 هكتار زمین كشاورزی شهرستان قصرقند را پوشش می دهد.
فرماندار قصرقند اظهار داشت: 70 درصد منابع آبی كشاورزی این شهرستان از قنات های تامین می گردد و از 160رشته قنات این شهرستان 80 رشته قنات با كاهش افت آبی مواجه و 80 رشته قنات دیگر كاملا خشك شده است.

دسته‌ها: توریسم