به گزارش عصر توریسم عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح كرد: دور ماندن از گردشگری به معنای بستن درهای آیات و نشانه ها به روی انسان است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، آیت الله احمد مبلغی در تفسیر رابطه گردشگری و نشانه شناسی، بیان كرد: نشانه ها و نماها ما را به دنیایی از معنا می برد كه آشكار نیست. در قرآن كلیدواژه آیه (نشانه) جایگاهی كانونی به خود مختص كرده است. در منطق قرآن بهترین و آرمانی ترین وضعیت هنگامی رخ می دهد كه اشیا با آیه ارتباط پیدا می كند و از خط و ربط این نسبت این نتیجه حاصل می گردد كه جهان مادی با خود ارتباط برقرار می كند.
وی افزود: گردشگری سه نسبت با نشانه دارد؛ نخست آن كه خود یك نشانه است، وضعیت كلیشه ای زندگی را درهم می ریزد و در قامت یك نشانه ی بزرگ ظاهر می گردد. گردشگری ما را به محل استقرار نشانه های فراوان و منتظر در زمین و گونه هایی از نشانه ها می رساند. عمیق ترین و اساسی ترین مفاهیم و آموزه های دینی در سایه گردشگری در دسترس ما است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم اظهار نمود: اسلام برای گردشگری بار معنایی همزیستی نهاده است، یعنی وقتی گردشگری انجام می گردد شما را در فضای تعارف و هم شناسی قرار می دهد. در این مسیر ده ها، صدها و هزاران معنا نهفته كه و ورای فرهنك ها است. گردشگری درون انسان وضعیتی را خلق می كند كه نشانه های جدیدی ظهور و بروز پیدا می كند. انسان خود دنیایی می گردد كه در آن نشانه های جدید شكل می گیرد، بنابرانی دومین نقش گردشگری تبدیل انسان به دنیای نشانه ها است و سومین نقش آن، تولید خَلق یا نسلی نو و اساسی از نشانه ها است.
رییس مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تاكید بر لزوم بها دادن به گردشگری، اضافه كرد: گردشگری بهترین، هموارترین، اساسی ترین و پرظرفیت ترین راه برای تولید نشانه های جدیدی است كه خدا در آن دیده می گردد به خصوص آن كه تمركز قرآن هم بر نشانه ها است.
مبلغی كه در كنفرانس گردشگری و معنویت سخن می گفت، با عرضه مقاله ای با مبحث رابطه ی گردشگری و نشانه شناسی، اظهار نمود: اگر برای ما اصحاب دین و متدیان، مهمترین تحول، فراتر و اصیل ترین تحول در روح آدمی از یك طرف و در اندیشه انسانی از سوی دیگر رخ می دهد و چیزی فراتر از آیه وجود ندارد كه این تحول را در انسان خلق كند، پس باید به گردشگری در سیاست گذاری و اولویت بخشی ها بها دهیم چون كه این آیات است كه سخاوتمندانه و به وفور در گردشگری نهاده شده است. اگر قرآن بیشترین تمركز را بر آیه دارد و در آیات خود به نشانه ها تمركز می كند و به هر چه كه ظرفیت آیه بودن را آشكار می سازد بها می دهد، پس باید آگاه باشیم كه این آیات به وفور در گردشگری استقرار یافته است.

دسته‌ها: توریسم