به گزارش عصر توریسم با تغییرات بوجود آمده در راه های دسترسی ورودی به محوطه تاریخی باغ ملی بخصوص گشایش ورودی نرده های میان كتابخانه و موزه ملك و موزه ملی، گردشگران به آسانی بین این موزه ها رفت وآمد می كنند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی موسسه كتابخانه و موزه ملی ملك، موقوفه آستان قدس رضوی، از بهار سال ۱۳۹۶ خورشیدی، با تصمیم وزارت امور خارجه، پاره ای محدودیت های دسترسی به محوطه تاریخی باغ ملی تهران- كه ساختمان های اداری وزارت امور خارجه به همراه موزه های بزرگ تهران و دانشگاه هنر در این محدوده تاریخی جای گرفته اند- پدیدار شد. این محدودیت ها تاثیری بسیار در فرآیند گردشگری در این محوطه زیبای تاریخی گذاشت. كتابخانه و موزه ملی ملك به همراه موزه های ملی ایران، پست، علوم و فناوری، سكه بانك سپه و عبرت ایران كه در یك مسیر زنجیروار در همسایگی یكدیگر در پهنه یا نزدیكی این محوطه تاریخی جای گرفته اند، از محدودیت های مورد اشاره، در زمینه جذب توریست ایرانی و غیر ایرانی صدمه فراوان دیدند. این مساله همینطور پیوند فیزیكی میان این موزه ها را با اختلال و گسستگی روبه رو كرد؛ بدین ترتیب كه با بسته شدن ورودی نرده های ضلع جنوب غربی محوطه باغ ملی، پیوند جغرافیایی و فیزیكی میان موزه ملی ایران با كتابخانه و موزه ملی ملك و موزه پست گسسته شد و توریستهایی كه به بازدید یك باره از هر سه موزه تمایل داشتند، با گرفتاری های رفت وآمد روبه رو شدند. پاره ای از این محدودیت ها- همچون بازگشایی ورودی سردر باغ ملی در ایام پنج شنبه- با كوشش كتابخانه و موزه ملی ملك و همراهی وزارت امور خارجه برداشته شد و گردشگران توانستند در ایام پنج شنبه از كتابخانه و موزه ملی ملك همچون سال های گذشته بازدید نمایند. مساله گسستگی پیوند میان موزه ها اما همچنان با بسته بودن درهای نرده ای جنوب شرقی و جنوب غربی محوطه تاریخی باغ ملی تهران برپا بود و تاثیری فراوان در میزان جذب توریست می گذاشت. حالا با هماهنگی های انجام شده میان شهرداری تهران و وزارت امور خارجه، با افزایش ساعتِ بازبودن ورودی های دسترسی به محوطه تاریخی باغ ملی، همینطور بازگشایش درهای نرده ای جنوب شرقی و جنوب غربی، پیوند میان موزه های موجود در پهنه و همسایگی محوطه باغ ملی همچون گذشته برگزار شده است. این مساله روزهایی بهتر در زمینه جذب توریست ایرانی و غیر ایرانی برای موزه های مورد اشاره را نوید می دهد. گردشگران بدین ترتیب به آسانی می توانند از محوطه باغ ملی، میان موزه های ملی ایران، پست، عبرت، علوم و فناوری، سكه بانك سپه و كتابخانه و موزه ملی ملك جابه جا شوند و بدون گذراندن مسافت بسیار كه با سختی همراه می شد، از آنها بازدید نمایند. بازگشایی نرده های ضلع جنوب غربی محوطه تاریخی باغ ملی بخصوص برای كتابخانه و موزه ملی ملك و موزه ملی ایران اهمیت فراوان دارد؛ از آنجائیكه بازدیدكنندگان هریك از این دو موزه بزرگ كشور- كه یكی اولین موزه وقفی- خصوصی ایران و دیگری اولین موزه رسمی دولتی ایران به شمار می آید- به آسانی می توانند میان این دو گنجینه تاریخی- فرهنگی جابه جا شوند و از هر دو بازدید نمایند.