عصر توریسم: مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اظهار داشت: توهم گنج یابی به قیمت جان دو نفر در چالدران به اتمام رسید.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی، جلیل جباری مدیركل میراث فرهنگی استان با بیان این خبر اظهار داشت: «ظرف یك ماه گذشته دو نفر از ساكنان شمال استان با توهم گنج یابی جان خودرا از دست دادند.» او اضافه كرد: «برابر چارچوب قانونی هرگونه بررسی، حفاری دیرینه شناسی و مطالعه در حوزه آثار تاریخی به صورت میدانی برعهده این سازمان بوده و هرگونه حفاری به قصد بدست آوردن آثار و اشیای تاریخی بدون مجوزهای قانونی جرم شمرده می شود كه برابر چارچوب قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.» جباری با اشاره به توهم برخی افراد در جامعه برای پیدا كردن گنج اظهار نمود: «برخی از افراد ناداسته و صرفاً با توهم كشف آثار تاریخی موجب نابودی محوطه های تاریخی و یا حتی طبیعی می شوند كه در آخرین مورد از این دست دو نفر جان خودرا از دست داده اند.»