عصر توریسم: پژوهشگران اظهار كردند: رشد گردشگری بین المللی، دو سال جلوتر از پیش بینی های مورد انتظار است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا- منطقه خراسان و به نقل از تراول نیوز، طبق گزارش جدید سازمان جهانی گردشگری، سال گذشته، سال بسیار خوبی برای گردشگری بین المللی بوده است.

در سال ۲۰۱۸، تعداد مسافران گردشگری بین المللی ۱.۴ میلیارد نفر بوده است و این در شرایطی است كه بنابر پیش بینی های سازمان جهانی گردشگری قرار بود كه در سال ۲۰۲۰ به چنین رقمی دست یابند.

دبیركل سازمان ملل متحد اظهار نمود: رشد خوب گردشگری طی سال های اخیر نشان داده است كه این بخش یكی از قوی ترین محرك های رشد و توسعه اقتصادی می باشد.

پیش بینی سازمان جهانی گردشگری حاكی از آن بود كه رشد گردشگری بین المللی از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰ بتواند به ۱.۴ میلیارد نفر توریست برسد، اما این نتیجه دو سال زودتر از موعد عملی شده است.

كارشناسان عنوان كردند كه تسهیلات بیشتر برای دریافت ویزا و مسافرت های هوایی ارزان تر به این روند كمك بسیار بزرگی كرده است.

گردشگری به خاورمیانه و آفریقا بیشتر از ۶ درصد میانگین جهانی سالانه رشد داشته است.

این افزایش در خاورمیانه، ۱۰ درصد( ورودی ۶۴ میلیون گردشگر) و در افریقا، هفت درصد بوده است. آسیا، اقیانوس آرام و اروپا باز ۶ درصد رشد داشته اند.

امریكا باز رشد سه درصدی داشته، اما در بعضی از مناطق هم به سبب تغییرات اقلیمی، با كاهش رشد مواجه بوده است.

سازمان جهانی گردشگری پیش بینی می كند كه گردشگری بین المللی در سال ۲۰۱۹ با رشد سه تا چهار درصدی مواجه شود.

قیمت پایدار سوخت و سفرهای نوظهور از مهمترین شاخص های مثبت سال ۲۰۱۹ هستند.

محققان عنوان كردند: مهمترین مسئولیت این است كه از این موقعیت برای احداث فرصت های شغلی و كارآفرینی استفاده نمائیم و از همین رو، سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۹، تمركز بر آموزش، مهارت و احداث شغل دارد.