عصر توریسم: یك پژوهشگر مرمت بنا و عضو هیأت علمی دانشگاه كاشان، می گوید: متأسفانه بناهای مهمی در كاشان تخریب و به طرز زننده ای بازسازی شده اند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، حمیدرضا جیحانی با بیان این كه پژوهش «الگوی حفاظت و مرمت شهری كاشان» برمبنای شناخت مشكلات و چالش های موجود حفاظت شهری تعریف شده است، هدف آنرا تعریف چهارچوبی می داند كه برمبنای آن بتوان از محدوده ی تاریخی كاشان حفاظت كرد.

او شروع تخریب محدوده های شهری تاریخی را به اوایل سده ی حاضر مربوط دانست و اظهار داشت: با این وجود در دو تا سه دهه ی گذشته بیشترین لطمه ها به شهرهای تاریخی كشور وارد شده است. در دوره ی اخیر خیابان های جدید همراه با تخریب گسترده ساخته شدند و بدتر از آن، جوازهای تخریب و نوسازی بدون هیچ توجهی به خصوصیات محدوده ی شهرهای تاریخی، صادر شدند.

این پژوهشگر بطور مشخص به دو تجربه ی خیابان نماز و خیابان باب الحوائج كاشان اشاره نمود و اضافه كرد: در اولی، محدوده ای مملو از خانه های تاریخی تخریب شد تا مشكل ترافیكی كه وجود نداشت حل شود و دومی كه در نزدیكی و به موازات بازار ساخته شد، خواسته یا ناخواسته، تضعیف گذر بازار و تخریب بستر شهری را به دنبال داشت.
جیحانی وضعیت درون محله های تاریخی را بهتر از میادین اصلی ندانست و اظهار داشت: بناهای مهمی مانند بقعه «حبیب بن موسی»، مقبره «محتشم»، زیارت «درب زنجیر»، حسینیه «ام البنین» و حسینیه «سر فره» تخریب و به طرز زننده ای بازسازی شدند. البته انبوه خانه هایی وجود دارند كه برمبنای دستورالعملی عام در هركجا امكان دارد ساخته شوند.

این استاد دانشگاه، علت را در مجموعه ای از عوامل مانند توسعه ی نامتوازن و بدون توجه به ارزش های شهری، تعطیلی اقتصاد محلی شهرهای تاریخی، مهاجرت و همین طور متعهد نبودن برای حفظ میراث شهری دانست و اظهار نمود: علاوه بر این، مشكلات و مسائل دیگری باز وجود دارد كه ریشه در عدم فهم دقیق سوژه حفاظت شهری دارند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه كاشان، با اشاره به تحقیق صورت گرفته درباره ی الگوی حفاظت و مرمت شهری كاشان اظهار داشت: این پژوهش برمبنای شناخت مشكلات و چالش های موجود حفاظت شهری تعریف شده و هدف از آن تعریف چهارچوبی است كه برمبنای آن بتوان از محدوده ی تاریخی كاشان حفاظت كرد.

جیحانی اظهار داشت: مقرر است تا چهارچوب مورد نظر را برمبنای بررسی موازی داشته های موجود در حوزه ی حفاظت و سنجش آنها در سه محدوده ی شهری مجزا كه ماهیت و مسائل متفاوت دارند، تعریف نماییم.

دسته‌ها: توریسم