عصر توریسم: معاون گردشگری از تدوین ضوابط درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی كشور با رویكرد توجه به كیفیت این واحد ها و نظارت بر خدمات نمایش شده آگاهی داد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، روابط عمومی معاونت گردشگری ولی تیموری در دیدار با اعضای هیات مدیره “تشكل جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی” و همین طور “انجمن بانوان فعال در صنعت گردشگری و صنایع دستی” اظهار داشت: “جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی” یكی از تشكل های تخصصی است كه برمبنای مقررات و ضوابط ابلاغی از طرف سازمان تشكیل شده و انصافا در پیشبرد سیاست های كارساز ما در حوزه اقامتگاه های بوم گردی تاثیر گذار است.
او اضافه كرد: با عنایت به ضعف موجود در حوزه زیرساخت های اقامتی گردشگری، اقامتگاه های بوم گردی نقش موثری در این زمینه ایفا كرده است؛ از طرف دیگر اقامتگاه های بوم گردی معرف فرهنگ بومی كشور هستند و به سبب همین خاصیت مورد انتخاب بیشتر گردشگران شامل داخلی و خارجی است؛ چونكه گردشگران امروز با گرایشات جدید به دنبال تعامل و ارتباط با جامعه محلی هستند تا اصالت فرهنگی و تاریخی منطقه را به معنای واقعی درك كنند.
تیموری اشاره كرد: در كنار اهمیت به مقوله كمیت و تعداد و تنوع اقامتگاه های بوم گردی، هم اكنون تمركز معاونت گردشگری بر مقوله ارتقاء كیفیت اقامتگاه های بوم گردی است.
معاون گردشگری كشور با اشاره به اینكه قبلا ضوابط ساده ای تهیه و حداقل هایی برای تبدیل واحد های بومی به اقامتگاه های بوم گردی در نظر گرفته شده بود اضافه كرد: در حال تدوین ضوابط احداث اقامتگاه های بوم گردی مبتنی بر ضوابط تجهیزاتی، خدماتی، استاندارهای كیفی و حتی شاخص های مربوط به توسعه پایدار و دسترسی و دیگر شاخص ها در ایجاد، و تبدیل و تجهیز اقامتگاه های بوم گردی در چارچوب یك كارگروه فنی مشترك مركب از صاحبنظران علمی و اجرایی كشور هستیم و جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی باز در این كارگروه عضویت دارد.
این مقام مسئول اشاره كرد: با عنایت به ارزیابی های به عمل آمده الان آموزش و ظرفیت سازی در بخش نیروی انسانی فعال در حوزه اقامتگاه های بوم گردی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بدون تردید جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی باید در برنامه های سازمان در این حوزه مشاركت فعال داشته باشد كه البته همیشه اعلام آمادگی كرده است. وی در ادامه گفت: پشتیبانی از اهداف تخصصی تشكل ها و كسانی كه در حوزه گردشگری فعالیت دارند در اولویت سیاست های سازمان است و این معاونت با مشورت تشكل های غیر دولتی مرتبط و در قالب بستر قانونی به وجود آمده در برنامه ششم توسعه برنامه هایی را در این بخش در دستور كار قرار داده كه واگذاری امور تصدی گری به تشكل ها و احداث ساز و كاری برای درآمدزایی پایدار برای آنها همچون این برنامه هاست.