به گزارش عصر توریسم باستان شناسان با كاوش در محل نبرد دریایی روم و كارتاژها كه ۲۲۰۰ سال قبل از این رخ داده بود، پرده از راز این نبرد برداشتند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، به نقل از لایو ساینس، اكتشافات نشان داده است كارتاژ ها از ادوات جنگی مصادره شده رومیان در جریان نبرد استفاده می كردند و به اجبار محموله كشتی هایشان را در آب رها كردند تا بتوانند از چنگ رومیان بگریزند.
طبق اسناد تاریخی، نبرد دریایی در دهم مارس ۲۴۱ قبل از میلاد مسیح رخ داده است. در این نبرد یكی از ناوگان های كارتاژی تلاش داشت به ارتش كارتاژ كه توسط ناوگان روم متوقف شده بود تداركات برساند. پیشرفت روم در جنگ به قدری چشم گیر بود كه كارتاژ ها مجبور به موافقت با آتش بس شدند و شرایطی كه منفعت رومیان را به دنبال داشت، پذیرفتند.
طی دهه ی اخیر باستان شناسان با جست و جو در محل این نبرد موفق به كشف دژكوب های برنزی، كلاه خودهای فلزی و ظروف سفالی شدند.

به نظر می آید كارتاژ ها با ناوگانی در این نبرد شركت كردند كه بخشی از آن شامل كشتی های مصادره شده رومیان است. « ویلیام موری» استاد تاریخ یونان در دانشگاه فلوریدای جنوبی و یكی از اعضای این تیم كاوشگر بیان كرد: «از میان ۱۹ دژكوب كشف شده ۱۱ عدد از آنها بعنوان دژكوب رومیان شناخته شده است.»
علاوه بر آن طراحی خیلی از كلاه خودهای كشف شده نوعی از طراحی است كه باستان شناسان آنرا «مونتفورتینو» نامیده اند. این نوع طراحی كلاه خود به قدری در میان رومیان محبوب بود كه برای طراحی بعضی از دژكوب های خود هم از آن استفاده كردند.

كشف دژكوب های مختلف رومی و كلاه خودهایی با طرح «مونتفورتینو» باستان شناسان را در دوراهی قرار داده است. «موری» بیان كرد: «انتظار داریم كارتاژ ها كه در این نبرد بازنده بودند چنین تلفاتی داشته باشند.»
ازاین رو به نظر می آید كارتاژها از كشتی هایی كه در نبرد پیشین از رومیان مصادره كرده بودند در این جنگ بهره برده اند. بعضی از نوشته های تاریخی نشان داده است كه در نبردی كه چندین سال قبل از این نبرد رخ داده بود، كارتاژها ۹۳ كشتی رومی را مصادره كردند.
وجود تعداد بسیار زیاد كلاه خودهای «مونتفورتینویی» جای سوال است. یك فرضیه بیان می كند، كارتاژها از تعدادی سرباز از «گال» و «ایبری» بعنوان خدمه در بعضی از كشتی هایشان بهره برده بودند كه سربازان این مناطق معمولاً چنین كلاه خودهایی به سر می كردند.
تمدن كارتاژ در سده های سوم و دوم قبل از مسیح هم دوره و هماورد جمهوری روم و در كشاكش با این دولت بر سر چیرگی بر مدیترانه باختری بود. این هماوردی به سه دوره جنگ میان كارتاژ و روم انجامید كه به جنگ های كارتاژی یا پونیك نامیده می شود.

دسته‌ها: توریسم