عصر توریسم: عمارت ملك بوشهر را آسمان خراش دوره قاجار هم می گویند. عمارتی كه مرمت بخش های از آن با بلوك سیمانی انجام شده و متصرفان در نزدیكی و پشت فنس های آن هنوز مستقر هستند، به مزایده گذاشته شده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، عمارت قاجاری ملك در شهر بوشهر مقرر است به بخش خصوصی متقاضی واگذار شود اگر برای آن سرمایه گذاری پیدا شود كه بتواند آنرا مرمت كرده و ماهیانه اجاره ای باز به سازمان میراث فرهنگی بدهد.
عمارت ملك سالها سكونتگاه افراد جنگ زده و مهاجر استان بوشهر بوده است تا اینكه بلاخره از تصرف آنها در آمد و كلیدش را به سازمان میراث فرهنگی و اداره كل میراث فرهنگی بوشهر دادند. حالا هم صندوق احیا آنرا به مزایده گذاشته تا سرمایه گذاری را پیدا كند كه هم این بنای عظیم را مرمت كرده و هم بتواند به آن كاربری گردشگری بدهد.

خانه متصرفان چسبیده به عمارت
سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی عمارت ملك( عرصه و اعیان عمارت به متراژ حدود ۱۳۰۰ متر مربع) با كاربری اقامتی و فرهنگی و پذیرایی توسط صندوق احیای بناهای تاریخی تعیین شده است.

قیمت پایه اجاره بهای این بنا ماهانه دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است كه ضریب افزایش سالانه مطابق آخرین ساخثص تورم اعلامی بانك مركزی محاسبه و اعمال می شود.
مدت قرارداد باز ۲۰ ساله است كه شامل ۳۰ ماه (۶ ماه طراحی و ۲۴ ماه عملیات تكمیلی مرمت و آماده سازی احیا) و مدت باقیمانده، زمان بهره برداری است. برآوردی كه صندوق ا حیا از اجرای عملیات تكمیلی مرمت و آماده سازی احیای این بنا داشته حدود ۴۳ میلیارد ریال است.
مشاهدات خبرنگار مهر ازاین بنای تاریخی نشان داده است كه درهای این بنا قفل است و گویا این بنای بزرگ در محله بهمنی بوشهر توسط نگهبانان كیوسك نزدیك به آن حفاظت می شود. فنسهایی باز اطرافش كشیده اند كه محدوده بنا را مشخص نماید.

داخل بنای عمارت
اما خانواده ای در نزدیكی بنا زندگی می كند كه مدعی هستند قسمتی از این عمارت برای آنهاست و باید میراث فرهنگی هر كاری می كند به آنها از قبل خبر بدهد و برای آنها یك خانه دیگر خریداری كند.
وضعیتی كه این خانواده در كنار بنا دارند چندان مناسب نمی باشد. بیشتر به خرابه ای می ماند كه كنار بنا به وجود آمده تا سرپناه باشد. برخی تصور می كنند برای راهیابی به داخل این بنا كه به كارهای مرمتی زیادی نیاز دارد باید از این در وارد شوند بنا بر این آنها روزانه باید پاسخگوی افراد زیادی باشند و بگویند كه از این در نمی توان وارد عمارت شد.
پشت عمارت باز خانه هایی شبیه به بیغوله به وجود آمده است زمین پشتی عمارت بیشتر به زباله دانی می ماند تا عمارت تملك شده توسط سازمان میراث فرهنگی.

زباله دانی پشت عمارت ملك
در این باره پرهام جانفشان مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به خبرنگار مهر اظهار داشت: این خانواده ها متصرف هستند حدود ۳۰ تا ۴۰ خانوار آنجا را تصرف كرده اند. در زمان جنگ باز بنا و اطرافش پناهگاه عده ای از مردم شده بود. اما با همكاری استانداری این متصرفان از داخل بنا بیرون رفتند و الان عمارت در اختیار سازمان میراث فرهنگی است.

خانه متصرفان پشت فنس ها
وی با اشاره به اینكه در آنجا یك حمام قدیمی باز وجود دارد اظهار داشت: ما عمارت را در مزایده گذاشته ایم نه عرصه پشت فنس های آن را. همین طور در زمان گذشته سبك سازی این عمارت انجام شده ولی كار مرمت اساسی برای آن نشده بود. خانه هایی كه پشت عمارت هستند؛ بااینكه بیرون فنس قرار دارند اما فضایی نامناسب را به وجود آورده اند.

هر چقدر ورودی عمارت زیبا و باشكوه است اما بخش هایی از دیواره های پشتی عمارت با بلوك سیمانی مرمت اضطراری شده و این بنا را گرفتار لطمه كرده است. با این وجود اما این بنا اگر سرمایه گذار پیدا كند می تواند یكی از مهمترین جاذبه های گردشگری شهر بوشهر شود شهری كه بیشتر بناهای تاریخی آن دراختیار ادارات دولتی قرار گرفته تا مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی.