به گزارش عصر توریسم معاون سابق معماری و شهرسازی وزارت راه بیان كرد: سیاست بهره برداری از بناهای تاریخی به پشتوانه اندیشه های نظری و نظارت قوی مفهوم پیدا می كند.

محمد سعید ایزدی به خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایران چند سالی است كه مبحث احیاء ابنیه تاریخی به جریان افتاده است اما این روزها هنوز هم نقدهایی از برخی دست اندركاران شنیده می شود و نسبت به سیاست های واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی تردید دارند اما سیاست بهره برداری مجدد از ابنیه تاریخی در تمام دنیا یك سیاست پذیرفته شده است به پشتوانه اندیشه های نظری نمونه های موفق زیادی وجود دارد.
وی اضافه كرد: باید این جریان سازی از راه رسانه ها و نشست های تخصصی برای سیاست های بهره برداری مجدد از ابنیه تاریخی كه امروزه در تمام دنیا دنبال می شود در ایران هم نهادینه شود.
ایزدی خاطرنشان كرد: درست است بهره برداری مجدد از ابنیه تاریخی بعنوان یك سیاست پذیرفته شده است ولی این به معنای این نیست كه دستگاه های دولتی نسبت به بهره برداری از این ابنیه اقدام نمایند چون تصدی گری بخش دولتی سال هاست منسوخ شده است.
وی با تاكید بر اینكه این بهره برداری های مجدد از ابنیه تاریخی با ورود بخش خصوصی معنا پیدا می كند كه امروزه مدیریت این مورد را صندوق احیا برنامه ریزی می كند در این اقدامات وزارت راه و شهرسازی هم اقداماتی را در دهه ۷۰ انجام شده بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در ماتریس های كاربری كه برای ابنیه تاریخی در نظر گرفته شده كه در سال های نه چندان دور پژوهشی انجام شد كه نشان می داد كاربری های فرهنگی در كنار كاربری دیگر می تواند مكمل باشد.
وی با تاكید بر اینكه این یك واقعیت است بخش خصوصی از سرمایه گذاری كه می كند باید انتفاع ببرد و این تنها با فعالیت های فرهنگی صرف امكان پذیر نیست و استفاده از كاربری هایی كه سازگار باشد می تواند مشوقی برای سرمایه گذاری در ابنیه تاریخی باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه در مورد واگذاری خانه امام جمعه تهران با كاربری فرهنگی و پذیرایی اظهار داشت: رها كردن یك بنا با كاربری فعلی كه استفاده ای از آن نمی گردد صدمه های بیشتری را به بنا وارد خواهد نمود.
وی افزود: واگذاری این بنا به بخش خصوصی با نظارت های قوی در تمام مراحل واگذاری، مرمت و بهره برداری می تواند آینده روشن تری را برای بنایی كه سال هاست متروكه است را رقم بزند و بخش خصوصی علاوه بر حفاظت می تواند بنا را مرمت و در كشور معرفی نماید.