به گزارش عصر توریسم معاون گردشگری استان تهران اظهار داشت: كمیسیون رسیدگی به شكایات معاونت گردشگری بدون تعطیلی در تمام ایام نوروز ۹۸، آماده ثبت و رسیدگی درخواست های مسافران و گردشگران است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی تهران، شهرام علیمحمدی معاون گردشگری استان تهران با بیان اینكه استان تهران با داشتن بیشتر از ۲۱۰۰ دفتر خدمات مسافرتی بیشترین اجرای تورهای نوروزی را دارد اظهار داشت: با طرح های نظارتی كه قبل از آغاز سفرهای نوروزی صورت گرفت انتظار می رود سال ۹۸ با كاهش شكایات مسافران روبرو باشیم. علیمحمدی افزود: رسیدگی به شكایات با حضور كارشناسان خبره معاونت گردشگری و نمایندگان بخش خصوصی انجام می شود و تمام تلاش معاونت گردشگری استان این است كه با رعایت قوانین و استاندارهای تعریف شده خاطرات خوبی را برای گردشگران ثبت نماییم. معاون گردشگری استان تهران با بیان اینكه: برخورد قهری با دفاتر خدمات مسافرتی نخستین و تنها اقدام كمیسیون رسیدگی به شكایات نیست تصریح كرد: تلاش كارشناسان این كمیسیون بر حل و فصل دعاوی بین مسافر و دفاتر خدمات مسافرتی است چون تعلیق هر دفتر خدمات مسافرتی تعطیلی یك بنگاه اقتصادی كوچك با حدود ۱۰ كارمند است.