عصر توریسم: ریل تور گردشگری استان لرستان در ۷۴ كیلومتر راه اندازی شده و گردشگران آن از شهر دورود تا ایستگاه كشور، زیبایی های این استان پهناور را نظاره گر خواهند بود.
دریافت 8 MB

دسته‌ها: توریسم