به گزارش عصر توریسم شورای وزیران عراق اعلام نمود كه شهروندان ایرانی را از پرداخت هزینه روادید معاف كرده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از شبكه الفرات، شورای وزیران عراق(كابینه) اعلام نمود كه معافیت ایرانیان از پرداخت هزینه ویزا به شرط اقدام متقابل از جانب ایران را تصویب كرده است.

دسته‌ها: توریسم