عصر توریسم: بر طبق اعلام اداره كل موزه ها، هر كدام از موزه ها و بناهای تاریخی استان ها كه احتمال آبرفتگی در ان ها وجود دارد، موظف به تخلیه و انتقال آثار تاریخی خود به مخازن امن استان ها شده اند، توجه ستاد بحران به این فضاها باز به آسان تر انجام شدن این اتفاق كمك می نماید.
مدیر اداره كل موزه ها در گفت و گو با ایسنا می گوید: یكی از موضوعات مورد توجه ستاد بحران مركزی و دیگر استان ها، توجه به موزه ها و آثار تاریخی و حفاظت از آن هاست كه خوشبختانه در بحران رخ داده در كشور نسبت به حفاظت از این فضاها و آثار تاریخی ان ها توجه كافی شده است.
او نمونه این توجه را بررسی وضعیت تكیه معاون الملك كرمانشاه بیان می كند و می گوید: در پایشی كه نسبت به همه آثار تاریخی در كشور در حال انجام می باشد، به جز استان ایلام كه متاسفانه به سبب قطع فیبر نوری تماس ها با مسئولان ان استان هم اكنون امكان ندارد، وضعیت دیگر موزه ها و آثار تاریخی قرار گرفته در آنها با مشكلی مواجه نیست.
وی اما وضعیت آثار تاریخی استان ایلام را تا پیش از قطع ارتباط مناسب ارزیابی می نماید و تاكید دارد: هنوز هیچ گزارشی از احتمال لطمه به موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی در سراسر كشور حتی موزه منطقه ای استان خوزستان به ما اعلام نشده است.
بگفته كارگر، بر طبق اعلام به استان ها، هر كدام از موزه ها و مخازنی كه احتمال آبگرفتگی داشته اند موظف به جابجایی آثار خود بوده اند و تا كنون این كار انجام شده است.

موزه ملی ایران بطور دائم پایش می شود
جبرئیل نوكنده – مدیر كل موزه ملی ایران – باز در گفت و گو با ایسنا می گوید: با عنایت به طراحی مخازن موزه در دهه ۵۰ توسط مرحوم باقر آیت الله زاده شیرازی و دكتر سعیدی و هیات ایتالیایی، سامانه مخازن موزه ای در شرایطی قرار گرفته اند كه هیچ آبی به مخازن ورود نمی كند.
وی ادامه می دهد: در دور تا دور مخزن موزه ملی ایران یك كانال بزرگ آب طراحی شده كه اگر آب وارد مجموعه شود، از هر راهی به آن كانال می ریزد، كه آن كانال ها باز خود چندین چاه عمیق برای دفع آب داند.
او درباره ی موقعیت قرار گیری ورودی مخازن موزه ملی ایران باز كه دارای شیب هستند، اظهار می كند: این شیب ها باز به همان كانال های آب متصل هستند، از طرف دگیر همه ی اتاق های مخازن به همكف نزدیك اند و سامانه ی دفع آب های هدفمند دارند كه بطور مداوم چك می شوند.
نوكنده با اشاره به قدیمی بودن ساختمان موزه ملی ایران، نسبت به پایش مداوم راه های كانال آب توسط خودش تاكید دارد، می گوید: باران و باد در ارتباط با یكدیگر هستند، با هر وزش باد امكان انتقل نایلون های زباله به ورودی كانال های آبی وجود دارد، در این شرایط اگر هر نایلون یا زباله ای در ورودی كانال ها گیر كند و متوجه نباشیم، می تواند یك فاجعه ی بزرگ برای موزه ایجاد كند.
مدیر كل موزه ملی ایران، با تاكید بر امن بودن موزه ملی ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، می گوید: در طراحی اولیه زیرساخت های موزه به این مسائل توجه و دقت كافی انجام شده است و خوشبختانه از زمان شروع به كارموزه ملی ایران، هیچ آسیبی به موزه وارد نشده است، اما دغدغه ی كنترل دفع آب های سطحی در موزه ها را باید جدی بگیریم و پایش ها را به صورت لحظه ای انجام می دهیم.

تكیه معاون الملك را تخلیه كرده ایم
محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی – نیز یك شنبه ۱۱ فروردین به ایسنا اظهار داشت: با بیان هشدارهای ستاد مدیریت بحران، و احتمال آبگرفتگی تكیه معاون الملك كرمانشاه، در اولین اقدام موزه ی این محوطه ی تاریخی بطور كامل تخلیه شد.
او با بیان این كه احتمال بروز مشكلاتی در این فضا به واسطه ی قرار گرفتن آن پایین تر از سطح زمین وجود داشت، اضافه كرد: دورتا دور بنا با كیسه های شنی پوشانده شد و از طرف دیگر تمام اشیای داخل تكیه تخلیه و به مخازن موزه اصلی استان منتقل شدند.
وی با اشاره به تاكید شورای تامین استان نسبت به حفاظت از موزه ها و بناهای تاریخی و آثار آنها، افزود: در این راستا همه ی آثار در چند روز گذشته بسته بندی و از مكان تخلیه شدند و الان آنها در مخزن موزه اصلی قرار گرفته اند.

دسته‌ها: توریسم