به گزارش عصر توریسم معاون میراث فرهنگی البرز از وارد شدن صدمه به ابنیه تاریخی استان در بارندگی های اخیر اطلاع داد.
حسین امین افشار در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار نمود: بارندگی های اخیر خساراتی به ابنیه تاریخی استان وارد كرده ولی شدت و میزان این خسارات هنوز بطور قطعی معین نمی باشد.
وی افزود: برای مثال دیواركاهگلی امام زاده ابراهیم (ع) تا حدودی گرفتار لطمه شده است.
وی اظهار داشت: لطمه به ابنیه تاریخی استان بیشتر به لطمه رطوبتی است و خوشبختانه به صورت تخریب و ریزش نبوده است.
امین افشار ابراز كرد: منتظر گزارش كارشناسان میراث فرهنگی درباب شدت خسارات وارده هستیم و سپس بررسی نهایی اعلام خواهد شد.

دسته‌ها: توریسم