به گزارش عصر توریسم معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می گوید: ۷۳۰ اثر تاریخیِ ۲۵ استان كشور در اثر بارش باران و سیلاب صدمه دیده اند كه برپایه بررسی ها و پایش های انجام شده تا كنون، به اعتباری معادل ۳۰۰ میلیارد تومان برای مرمت و نجات بخشی این آثار نیاز است.
محمدحسن طالبیان كه دو روز قبل را جهت بررسی آثار تاریخی استان لرستان مانند فلك الافلاك و پل های تاریخی این استان در سیل، در شهرها و مناطق مختلف لرستان گذارنده است، در گفت وگویی با ایسنا، استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و گیلان را ۶ استانی در كشور اعلام می كند كه از آنها هیچ گزارشی در خصوص تخریب یا صدمه بناهای تاریخی در اثر سیل گزارش نشده و می گوید: متأسفانه سیل به آثار تاریخیِ بعضی از استان ها صدمه های زیادی را وارد كرده است، حتی هنوز بعضی از آثار زیر آب و در بستر رودخانه هستند و پس از گذشت حدود ۱۰ روز از اتفاقات رخ داده در این استان ها، سیلاب در بعضی نقاط بار دیگر افزایش داشته و حتی بارندگی ها در استان گلستان هم بیشتر از گذشته گزارش شده است.
وی اما محوطه ها و تپه های تاریخی را شامل اعداد و ارقام اعلام شده نمی داند و تاكید می كند: به علت قرار داشتن این محوطه ها در آب، هنوز كارشناسان موفق به بررسی و پایش آنها نشده اند.
او با اشاره به وضعیت كرخه در استان خوزستان كه استان را با مشكلاتی مواجه كرده، نسبت به پایش محوطه های مهم و باستانی تاكید می كند و می گوید: هم اكنون آن چه برای ما اهمیت دارد، پایش بناها، سازه ها یا پل های در بستر رودخانه است. با عنایت به وجود محوطه های تاریخی زیاد خوزستان و قرارگرفتن بخشی از آنها در كنار كرخه، بررسی آنها پس از فروكش كردن آب انجام می شود.

ساختار اصلی پل های تاریخی صدمه ندیده اند
وی بناهای تاریخی قرار گرفته در بستر رودخانه را به دو بخش تقسیم می كند و می گوید: این سازه ها یا پل های سالمی هستند كه هنوز اجزای خویش را حفظ نموده و یك پارچه اند كه صدمه كمتری دیده اند، مانند پل «گپ» در لرستان كه گرفتار فرسایش شده و تخریب های كوچكی در آن رخ داده، اما خوشبختانه ساختار بنا صدمه ندیده است.
طالبیان بخش دوم این آثار تاریخی را برپایه وضعیت پل ساسانی «دزفول» توضیح می دهد و با بیان این كه مشكلاتی برای این پل در سیلاب ایجاد شده، بیان می كند: از جانب دیگر بعضی از سازه ها هم از ساختار قدرتمندی برخوردار بوده اند، مثل پل «گاومیشان» كه بزرگترین دهانه ی ساختاری در مرز ایلام و لرستان را دارد.
او هر چند هم اكنون وضعیت اغلب پل های تاریخی را سالم تشریح می كند اما ادامه می دهد: با این وجود قطعه هایی از این پل ها یا از بدنه یالایه هایی از آنها جدا شده اند و به مرمت اضطراری نیاز دارند. البته «پل تاریخی كشكان» به جز پایه قاجاری كه سیلاب آنرا برد و یكی از پایه های اصلی كه زیر آن به واسطه آب شسته و كج شده و به اقدامات مهندسی فنی نیاز دارد، وضعیت بهتر و ثابت قدم تری دارد.
به نقل از وی پل «افرینه» در لرستان هر چند تا كنون خویش را نگه داشته اما گرفتار فرسایش شده است، همینطور قسمت ساسانی پل شكسته یا «پل دختر» كه در سیلاب بوده اند، واژگون شده و صدمه دیده اند.
ریزش بخش هایی از دیوارهای حفاظتی اطراف فلك الافلاك