عصر توریسم: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سال قبل دو هزار و 345 شغل در رشته های مختلف صنایع دستی این استان بوجود آمد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سال قبل دو هزار و 345 شغل در رشته های مختلف صنایع دستی این استان به وجود آمد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا – مهرداد رئیسی اظهار نمود: از این تعداد یك هزار و 259 شغل بر طبق صدور مجوزهای صنایع دستی و یك هزار و 86 شغل بوسیله پرداخت تسهیلات بانكی به وجود آمده است.
وی با اشاره به اینكه در سال قبل دو هزار و 172 مجوز صنایع دستی برای متقاضیان و صنعتگران صنایع دستی چهارمحال و بختیاری صادر شد، اضافه كرد: از این تعداد 785 فقره پروانه تولید انفرادی، هشت فقره پروانه تولید كارگاهی، 33 جواز تاسیس كارگاهی و یك هزار و 346 كارت شناسایی برای فعالان حوزه صنایع دستی بوده است.
رئیسی اظهار داشت: این مجوزها در امتداد توسعه كارگاه های صنایع دستی، ایجاد اشتغال، ایجاد فرصت های جدید شغلی، گسترش و توسعه صنایع دستی در استان صادر گردیده است.
وی با اشاره به اینكه سال قبل تعهد ایجاد اشتغال این اداره كل، یك هزار و 68 نفر بوده است، اشاره كرد: با تلاش های صورت گرفته یك هزار و 259 شغل محقق شد كه این میزان تعهد، 18 درصد رشد داشته است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار داشت: در سال قبل 95 میلیارد ریال تسهیلات در حوزه صنایع دستی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردید كه از این مبلغ 42 میلیارد ریال در حوزه مشاغل خانگی و 53 میلیارد ریال از محل تسهیلات توسعه روستایی و عشایری بوده است، با پرداخت این میزان تسهیلات، اشتغال یك هزار و 86 نفر فراهم گردید.
رئیسی بیان كرد: پرداخت این تسهیلات موجب ایجاد كارگاه های تولیدی جدید در روستاها و توسعه كسب و كار در آن مناطق شده است.
وی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در حوزه صنایع دستی را در افزایش ماندگاری جوانان در روستاها، پیشگیری از مهاجرت به شهرها، مهاجرت معكوس و بازگشت روستاییان، توسعه صنایع دستی روستایی و ارتقای درآمد روستائیان دانست و اشاره كرد: بیشترین میزان اشتغال به وجود آمده حوزه صنایع دستی در بخش توسعه روستایی و عشایری بوده است.