به گزارش عصر توریسم رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران اظهار داشت: كمیته ای در انجمن برای پیگیری مسائل صنفی دفاتر مسافرتی پیرو فعالیت استارت آپ ها و شركت های دانش بنیان تشكیل شد.
امیر پویان رفیعی شاد به خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه اضطراری كه با حضور آژانسداران استان تهران برگزار شد؛ به درخواست آنها درباره وضعیت سامانه ها و فرش آنلاین استارت آپ ها پاسخ داده شد و این مورد مورد بررسی قرار گرفت. وی اظهار داشت: بعضی از افراد به صورت غیر مجاز در زمینه فروش بلیت و تور كار می كنند شاهد فعالیت آنها در vمینه فروش تورهای طبیعت گردی و تورهای خارجی هم هستیم. عده ای دیگر در شبكه های م [ازی به صورت غیر قانونی كار می كنند. بخش اول هویت قانونی ندارند جون مجوز فروش خدمات مسافرتی را نگرفته اند. بخش دوم هم سامانه هایی هستند كه به صورت مجازی فعالیت نموده و برخی از آنها در حال شناسایی هستند به خصوص كه بحث استانداردسازی و بازرسی از آژانس ها را شروع كرده ایم تا از فعالیت آنها جلوگیری شود. رفیعی شاد خاطرنشان كرد: بعضی از افراد در چارچوب استارت آپ كار می كنند اما تعریف استارت آپ با آنچه كه در واقعیت انجام می شود، متفاوت می باشد. این استارت آپ ها معمولاً یا رباط هستند و یا موتور جستجوگر كه به نام سامانه دانش بنیان از معافیت های مالیاتی و تسهیلات دیگر برخوردار می باشند. این مورد مغایر با سیاست های كسب و كار است. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران اظهار داشت: الان به ربات هایی كه جایگاه قانونی ندارند استارت آپ می گوئیم یك استارت آپ با ۱۵ نیرو كار می كند و از معافیت های زیادی برخوردار می باشد اما یك بنگاه اقتصادی با ۳۰ تا ۵۰ نفر كار می كند كه باید هزینه های زیادی مانند سهم كارفرما و بیمه و … را هم بپردازد. نباید حضور این ربات ها باعث ایجاد یك ناعدالتی شود. ما با این اقدام بنگاه های اقتصادی را تباه كرده ایم. وی ادامه داد: كمیته ای در انجمن صنفی تشكیل شده كه پیگیر مطالبات صنفی در حوزه استارت آپ ها و شركت های دانش بنیان و توازن بین آنها و دفاتر مسافرتی شود.

دسته‌ها: توریسم