به گزارش عصر توریسم «پیاده روهای دو طرفِ خیابان چهارباغ بدون طرح مصوب و بدون مجوز شورای فنی و بدون مجوز پژوهشكده دیرینه شناسی لایه برداری و حفاری كرده اند. این اقدام یعنی از یك سو معماری و فضای ظاهری را به هم زدند و ازسوی دیگر معلوم نیست چه صدمه ای به لایه ها و بقایای صفوی زیرلایه های خاك وارد كردند و در نهایت امروز شهرداری در جلوی چشم اداره میراث اصفهان، بدون طرح مصوب و بدون مجوز پژوهشكده باستان شناسی، مبادرت به دست اندازی و بتون ریزی كند.»
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، شهرداری اصفهان از دو سال قبل، تصمیم به اجرایی كردن طرحی با نام «سنگ فرش و پیاده راه سازی چهارباغ» در محور چهارباغ عباسی گرفت، اقدامی كه هر چند از همان زمان ابتدایی با انتقادات خیلی از سوی كارشناسان و متخصصان روبه رو شد و با فشارهای رسانه های و درخواست های فعالان میراث فرهنگی، بالاخره میراث فرهنگی استان اصفهان هم اقداماتی برای پیشگیری از این پروژه انجام داد؛ اقدامی كه تأثیر چندانی نداشت و بار دیگر شهروندان و دوستداران میراث اصفهان برای حفظ چهارباغ وارد شدند و با نگارش نامه ای خواهان «متوقف شدن اجرا هرگونه طرح كالبدی ماندگار و ثابت در چهارباغ عباسی» شدند، درخواستی كه همچنان نسبت به آن بی توجهی می شود و شهرداری حالا با بتون در حال پر كردن فضاهای چهارباغ عباسی است كه هنوز پژوهشكده دیرینه شناسی بررسی های كاملی روی آن نداشته است.
این تصویر ۵ اردیبهشت ۹۸ ثبت شده است

دسته‌ها: توریسم