عصر توریسم: بررسی طرح سامانه جامع گردشگری سلامت كشور در دستور كار نشست آینده شورای راهبری گردشگری سلامت قرار گرفت.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شانزدهمین نشست شورای راهبری گردشگری سلامت كشور هفته گذشته با حضور اعضای شورا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت امورخارجه، سازمان نظام پزشكی و اتاق بازرگانی ایران در محل معاونت گردشگری سازمان اجرا شد. ولی تیموری معاون گردشگری در این جلسه اظهار داشت: تشكیل شورا ضرورتی اجتناب ناپذیر و بر پایه اقدامات كارشناسی برای توجه به ظرفیت های گردشگری كشور در حوزه سلامت و بهره برداری از آن به نحو مطلوب با همكاری دستگاه های متولی بوده است. او با اشاره به اینكه شورای راهبری گردشگری سلامت كشور با برگزاری جلسات گوناگون در سالهای گذشته لطمه شناسی و نقاط قوت و ضعف آن احصا شده است اضافه كرد: با وجود فراز و نشیب های بسیار و فعالیت شورا، اقدامات خوبی در حوزه ساماندهی گردشگری سلامت انجام شده و در همین راستا نیاز به هماهنگی بیشتر اعضا كاملاً محسوس است. تیموری با بین اینكه حوزه سلامت یكی از موضوعات مهم در گردشگری كشور است اشاره كرد: تمركز و تلاش شورا بر تسهیل فرایندها برای فعالیت و حضور بخش خصوصی در این حوزه است. بر طبق این گزارش در این جلسه مقرر شد همه اعضا در قالب سیاستها و راهبردهایی كه در جلسات شورا مورد توافق قرار می گیرد اقدام و از برنامه های انفرادی در حوزه گردشگری سلامت پرهیز كنند. در این نشست همین طور مقرر شد پروسه فعالیت در حوزه گردشگری سلامت برای بخش خصوصی كه قبل از این در چارچوب شیوه نامه ابلاغ گردیده بود تا دو هفته آینده بازبینی و اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد. برمبنای مصوبات شانزدهمین نشست شورای راهبری گردشگری سلامت كشور مقرر شد اساسنامه “تشكل حرفه ای گردشگری سلامت” نهایی شود و طی فراخوان گسترده از همه ذی نفعان برای حضور در انتخابات و تشكیل هیأت مدیره جدید دعوت به عمل آید. طرح اولیه سامانه جامع گردشگری سلامت باز در این نشست نمایش و مقرر شد در نشست آینده شورا نهایی شده و بعنوان سامانه جامع گردشگری سلامت مرجع ساماندهی گردشگران در این عرصه قرار گیرد.

منبع: