به گزارش عصر توریسم معاون میراث فرهنگی تهران اظهار داشت: ورزشگاه امجدیه، زورخانه پولاد، دانشكده مدیریت، پادگان ۰۶ منطقه پاسداران، حمام سرپولك، میراث صنعتی نظامی سلطنت آباد و دو منزل مسكونی در منطقه ۱۱ و ۱۲ ثبت شدند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، محسن شیخ الاسلامی با بیان اینكه، شرایط و ضوابط نگهداری آثار و حریم آثار ثبت شده به مالكان و دستگاه های متولی ابلاغ خواهد گردید اظهار داشت: حفظ و صیانت از هویت شهر تهران یك همت و عزم عمومی می خواهد كه خوشبختانه این تغییر نگرش در صیانت از میراث فرهنگی در محوطه های نظامی هم دیده می شود. معاون میراث فرهنگی استان تهران اظهار داشت: ثبت میراث معنوی و طبیعی از بخش های مغفول مانده در استان تهران است بدین منظور تلاش خواهیم كرد در سال ۹۸ آثار معنوی و طبیعی بیشتر مورد توجه و ثبت قرار گیرد. شیخ الاسلامی بیان كرد: هشت اثر مذكور تحت حفاظت و نظارت اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی كه منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از كتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم به حساب می آید و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت اداره كل میراث فرهنگی استان تهران ممكن خواهد بود.