عصر توریسم: آزمایشگاه مواد و مصالح پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخی به منظور عرضه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی در جهت شناخت مصالح اصلی به كار رفته در بناها تشكیل شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فاطمه حاجیان، مسئول آزمایشگاه مواد و مصالح پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی اظهار داشت: با عنایت به فرسایش، صدمه و تخریب های بوجود آمده در بناهای تاریخی در سالیان متمادی این آثار نیازمند اقدامات حفاظت و مرمتی با مواد و مصالح مرمتی بهینه سازی شده، هستند. او اضافه كرد: بدین منظور پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی مبادرت به راه اندازی و تجهیز بخش آزمایشگاهی به منظور شناخت مصالح اصلی بكار رفته (خشت، ملات، آجر، اندود، سنگ و …) در بناها و دستیابی به مصالح مرمتی مناسب، كرده است. این كارشناس خاطرنشان كرد: در این آزمایشگاه با جمع آوری نتایج حاصل از آزمون های آزمایشگاهی و میدانی، خاك و مصالح مناسب برای تهیه مصالح مرمتی بناهای تاریخی انتخاب و معرفی می گردند. او تصریح كرد: در كنار آزمون های مختلف، نمونه سازی آزمایشگاهی و میدانی با تركیبات مختلف بر روی مصالحی چون خاك، خشت، ملات، اندود كاهگل و آجر انجام و بعد از آن، آزمون های لازم با كمك تجهیزات موجود بر روی نمونه های تولیدشده صورت می گیرد. حاجیان اضافه كرد: این آزمایشگاه با هدف ارتباط با محققین در انجام پروژه های علمی و تحقیقاتی، مشاوره ای و اجرایی و در جهت ارتقای كیفی و كمی دانش مربوط به مصالح بناهای تاریخی، شامل مطالعات رفتاری، فن آوری تولید، كاربرد مصالح، ترمیم و نگهداری سازه ها و طراحی آنها از سال ۱۳۹۷ تجهیز شده و امسال آماده عرضه این خدمات است. مسئول آزمایشگاه مواد و مصالح اظهار داشت: همچون آزمایش هایی كه در این بخش انجام می گیرد آزمایش تحكیم، تعیین مقاومت آجر، موزائیك و بلوك سیمانی، تعیین دانه بندی به روش هیدرومتری، تعیین وزن مخصوص دانه های خاك Gs و غیره است.