به گزارش عصر توریسم نمایندگان مجلس در مصوبه ای رعایت حقوق مالكانه مردم در حفاظت و احیای بافت های تاریخی و فرهنگی را الزامی دانستند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بامداد امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزئیات طرح پشتیبانی از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند كه برپایه آن وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مكلف هستند با همكاری سازمان میراث فرهنگی و شهرداری ها در مدت پنج سال بعد از تصویب این قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرح های ویژه حفاظت و احیای محدوده های بافت های تاریخی – فرهنگی حسب مورد از راه شورایعالی شهرسازی و معماری یا كمیسیون های ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری اقدام نماید.
به باعث مصوبه مجلس شورای اسلامی رعایت حقوق مالكانه مردم در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون الزامی است.