عصر توریسم: مدیر پایگاه میراث جهانی بازار تبریز از لطمه دیدن حدود ۱۰۰ مغازه به دنبال آتش سوزی چند ساعت گذشته در این بازار تاریخی و جهانی آگاهی داد.
حسین اسماعیلی سنگری در گفت و گو با ایسنا اعلام نمود: هنوز علت دقیق معین نمی باشد، خوشبختانه كسی باز در محل نبوده كه لطمه جانی به دنبال داشته باشد، جهت بررسی دقیق تر نیاز به فرصت بیشتری داریم تا كارشناسان آتش نشانی بررسی های كاملی را انجام دهند.

وی با بیان این كه این آتش سوزی پس از اذان شب گذشته – چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت – شروع شده است، افزود: آتش ساعت سه و نیم – چهار بامدادان مهار گشت.
او با بیان این كه آتش سوزی رخ داده در همان محلی اتفاق افتاده كه ۱۰ سال قبل باز آتش سوزی اتفاق افتاده است، اظهار داشت: متأسفانه حدود ۱۰۰ مغازه در این آتش سوزی لطمه دیده اند.

منبع:

دسته‌ها: توریسم