عصر توریسم گردشگری سلامت از آنچه هستیم تا آنچه می توانیم باشیم
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، تجارت ترجیحی و آزاد و جهانی شدن خدمات سلامت در كشورهای مختلف به دنبال ارتقای استانداردهای خدمات پزشكی اتفاق می افتد و زمینه را برای رشد گردشگری سلامت و عرضه خدمات سلامت برای بیماران بین المللی فراهم می آورد. طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری، در سال ۲۰۱۷، از كل درآمد ۱.۳۴۰ تریلیون دلاری حاصل از این صنعت بین الملل، قاره اروپا ۳۷ درصد، منطقه آسیا پاسیفیك ۲۹ درصد، آمریكا ۲۴ درصد، خاورمیانه ۵ درصد و آفریقا ۳ درصد را به خود اختصاص داده اند.
طبق نظر كارشناسان، هر توریست سلامت، ۳ تا ۴ برابر یك توریست عادی در كشور مقصد هزینه می كند، به صورتی كه پارسال میلادی صنعت گردشگری سلامت دنیا حدود ۴۳۹ میلیارد دلار چرخش مالی داشته است.
مطالعات گسترده، عواملی نظیر قیمت بالای خدمات درمانی و مراقبت پزشكی و كیفیت پایین خدمات درمانی در كشورهای مبدأ، افزایش زمان انتظار به منظور دریافت خدمت، عدم عرضه برخی خدمات، سطح پایین یا عدم دسترسی به خدمات و مراقبت های پزشكی و تجربه گردشگری و فراغت را بعنوان عواملی برای سوق یافتن به سمت گردشگری پزشكی به حساب می آورند. در این خصوص اما كشور ایران باوجود شرایط و استعدادهای خاص، با چالش های گوناگونی در زمینه های مختلف روبرو است.
محققانی از دانشگاه علوم پزشكی تهران و دانشگاه علوم پزشكی ایران تحقیقی را انجام داده اند كه در آن عملكرد واحد بیماران بین الملل و تأثیر آن بر جذب گردشگران پزشكی و سلامت مورد ارزیابی واقع شده است.
این مطالعه توصیفی-تحلیلی با مشاركت ۲۶ بیمارستان شامل ۲۲ بیمارستان خصوصی و ۴ بیمارستان دولتی كه برخوردار از شرایط عمومی پذیرش گردشگری سلامت ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بوده اند، انجام شده است.
ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، چك فهرست مورد تأیید و ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بود كه شامل ۸۰ سوال در ۳ گروه شاخص: آیین نامه ای (۳۳ سوال)، هتلینگ (۲۶ سوال) و عملكردی (۲۱ سوال) بود و بعد از جمع آوری داده ها توسط محققین، تجزیه وتحلیل جامعی با استفاده از روش ها و نرم افزارهای آماری روی آنها انجام شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه تابحال واحدهای بیماران بین الملل تأثیری بر جذب بیماران نداشته است، ولی اتخاذ سیاست های مطلوب تر در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی می تواند تا حد بسیار زیادی بر این مورد تأثیر داشته باشد.
آن گونه كه سمیرا رئوفی، پژوهشگر مدیریت دانشكده مدیریت و اطلاع رسانی پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران و همكارانش می گویند: «توانمندسازی كارشناسان واحدهای بیماران بین الملل، توسعه مهارت های حرفه ای گروه پزشكی، مدیریت كارگزاران گردشگری سلامت، ارتقا سطح بازاریابی و تبلیغاتی بین المللی، نظارت و مدیریت كیفیت و هزینه، توجه به استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و بین المللی و تفاهم نامه های همكاری مشترك ملی و بین المللی با ذی نفعان گردشگری سلامت می تواند در جهت توسعه گردشگری سلامت تسهیل كننده باشد».
به گفته این محققان: «اگرچه در این تحقیق عملكرد كلی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران به لحاظ رعایت اصول و استانداردهای گردشگری سلامت ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با كسب امتیاز ۸۷.۵ از ۱۰۰ امتیاز، مطلوب ارزیابی شده است، در بررسی شاخصهای مورد مطالعه، شاخص هتلینگ، بالاترین (۹۵.۱۰ از ۱۰۰) و شاخص عملكردی پایین ترین (۸۱.۲ از ۱۰۰) میزان امتیاز را به خود اختصاص داده اند».
طبق یافته های این تحقیق كه فصل نامه علمی پژوهشی «بیمارستان» به انتشار آنها پرداخته است، بررسی مطالعات و آنچه در متن حوزه سلامت می گذرد نشان داده است كه ارتقای كیفیت مراقبت های بهداشتی درمانی بعنوان یك راهبرد اساسی در عرصه رقابتی كنونی قابل پذیرش و تفاهم است و این امر بعنوان یكی از دغدغه های عرضه كنندگان مراقبت سلامت به حساب می آید.
بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق فوق، توسعه بخش گردشگری و به صورت اختصاصی گردشگری سلامت، می تواند باعث بهبود سیاست های تولید ناخالص داخلی، بدون نفت شود.
در این زمینه، مجریان این پژوهش معتقدند: «می توان پیش بینی نمود كه با پیشرفت حوزه گردشگری سلامت، سالانه حدود یك میلیون توریست سلامت و ارزآوری در حدود ۷ میلیارد دلار داشته باشیم». ولی بدون شك لازمه چنین اتفاق مثبتی، توجه همه جانبه به بهبود زیرساخت ها و داشتن برنامه هایی ویژه است.

دسته‌ها: توریسم