عصر توریسم: رئیس كمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: باید سال ۲۰۲۰ میلادی را به حضور اصفهان در راه توسعه گردشگری، صنایع دستی و هنر بدل نماییم.
به گزارش خبرنگار ایسنا، نصیر ملت در جمع دانشگاهیان با تشریح طرح اصفهان ۲۰۲۰، اظهار نمود: گردشگری مبدل رشد اقتصادی و اجتماعی شهر اصفهان است.
وی ادامه داد: گردشگری یكی از ۱۰ صنعت بزرگ جهان است كه می تواند به سمت اقتصاد سبز حركت نماید، بنابراین در چشم انداز ۱۴۰۴ كشور به آن توجه ویژه شده است.
رئیس كمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، افزود: فرهنگ غنی و رشد اقتصادی پایدار و متوازن و همراه با توزیع عادلانه جز اولویت های برنامه ششم كشور بوده است.
ملت خاطرنشان كرد: شهر اصفهان با ظرفیت گسترده در شهر و آثار تاریخی پرارزش كه هر كدام می تواند مقصد سفر و یك محرك توسعه باشد، قابلیت تبدیل به یك شهر توریست پذیر را دارد كه متأسفانه امروز این گونه نیستیم.
وی تصریح كرد: آنچه امروز در اصفهان می بی نم انتخاب گذشتگان ما برای توسعه اصفهان بوده است، این مورد شرایطی نامناسب را برای اصفهان رقم زده است. خشكی زاینده رود، آلودگی هوا و مهاجرت نخبگان از مشكلات این مدل توسعه بوده است.
رئیس كمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار نمود: امروز تأمین منابع مالی شهرها به عهده شهرداری ها است، بنابراین شهرداری ها نزدیك به ۷۰ درصد درآمد خویش را از راه عوارض تأمین می كنند، امروز مُسكن وار درآمدهایی را تأمین و تزریق می نماییم كه هزینه های سنگینی برای ۶۰ سال آینده شهر بوجود می آورد.
ملت با اشاره به اینكه امروز ده ها و صدها برابر باید برای سرویس دهی ساختمان ها در شهر هزینه نماییم، اظهار داشت: انضباط مالی و تغییر نگرش در رویكردهای شهر اصفهان طی دو سال قبل می تواند دفاع قابل قبولی داشته باشد، اما این مدل تأمین هزینه مشكل زا خواهد بود.
وی با اشاره به اینكه بی تدبیری و بی سیاستی دوره های گذشته شرایط فعلی شهر را بوجود آورده است، تصریح كرد: مدیریت شهری و شورای شهر دوره پنجم اصفهان یك نگاه متفاوت را ایجاد كردند، تاكید بر تهیه سند جامع گردشگری شهر اصفهان بوده است و قرار شد سند گردشگری شهر به روز رسانی شود و مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس كمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، تصریح كرد: باید سال ۲۰۲۰ میلادی را به حضور اصفهان در راه توسعه گردشگری، صنایع دستی و هنر بدل نماییم و نوع برنامه ریزی و هدف به نحوی باشد كه از سال ۲۰۲۰ تازه كار اصفهان برای این موضوعات آغاز شود و مدام در مورد آن تلاش شود.

منبع: