به گزارش عصر توریسم نابودی قریب الوقوع ارگ 12 هزار ساله تركیه، این روزها خشم و ناامیدی خیلی از مردم سراسر جهان را به دنبال داشته است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از انشنت اوریجینز، در سال ۲۰۱۴، بعد از آن كه خبر غرق شدن ارگ ۱۲ هزار ساله تركیه ای در جریان پروژه ساخت سد « ایلیسو» انتشار یافت، نام ارگ باستانی «حصن كیف» تیتر اول خیلی از خبرگزاری های جهان شد.
با عنایت به گزارشات سال ۲۰۱۷ نشریه «گاردین» از آنجایی كه با راه اندازی سد «ایلیسو» سطح آب رود « دجله» بالا می رود، پروژه ساخت این سد از همان ابتدا مجادلات بسیاری را به دنبال داشت. با بالا رفتن سطح آب رود « دجله»، ۸۰ درصد این شهر باستانی و خیلی از روستاهای اطراف آن غرق خواهند شد، بیشتر از ۳۰۰ مكان تاریخی اطراف این مكان از بین خواهند رفت و اكوسیستم اطراف رود «دجله» را به نابودی خواهند كشاند.
این رویداد از جانب خیلی از باستان شناسان سراسر جهان، رخدادی تأسف بار عنوان شده، چونكه هیچ دولتی در هیچ كجای جهان اجازه نابودی میراث جهانی را ندارد.
« حصن كیف» یكی از قدیمی ترین مكان های تاریخی جهان و تمدن انسان به حساب می آید. علاوه بر این غارهای آبی گوناگونی در اطراف این ارگ وجود دارند. خیلی از این غارها از منابع آبی زیرزمینی متفاوتی تأمین می شوند. كلیسا و مساجد گوناگونی هم در صخره های اطراف این ارگ ساخته شده اند و این در شرایطی است كه تمامی این آثار بزودی نابود خواهند شد.
آن سوی شهر باستانی، شهر مدرن «حصن كیف جدید» وجود دارد. بعضی از آثار باستانی این مكان به موزه ای بدون سقف واقع در شهر جدید «حصن كیف» منتقل شده اند. با این وجود این آثار هم به سرنوشت ارگ باستانی گرفتار خواهند شد.

یك مهندس محیط زیست در گفتگو با نشریه «گاردین» بیان كرده بود، حدود ۸۰ هزار نفر در جریان ساخت این سد، ناچار به نقل مكان خواهند شد. این در شرایطی است كه منابع دولتی این آمار را ۱۵ هزار نفر عنوان كرده اند.
هیچ كس نمی تواند عمق فاجعه را بهتر از ساكنان محلی این مكان توصیف كند.
یكی از افراد محلی بیان كرد: «دولت با این كار نه تنها گذشته ما بلكه آینده ما را با از بین بردن منبع درآمد ما از بین می برد. باید از آینگان برای آن كه اجازه نابودی این مكان را دادیم عذر خواهی نماییم.»
كشورهای آلمان، اتریش و سوئیس حمایت های مالی خویش را برای پروژه ساخت سد «ایلیسو» از سال ۲۰۰۹ قطع و اعلام نمودند نسبت به تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی این پروژه نگران هستند، اما دولت تركیه با اشاره به اینكه ساخت این سد به تولید انرژی و آبیاری كمك خواهد كرد، تابحال ۱.۱ میلیارد یورو برای آن هزینه كرده است و با وجود رأی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص توقف این پروژه، همچنان آنرا پیش می برد.