عصر توریسم: مسئول دفتر میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین از كشف كوزه هایی متعلق به دوره ساسانی و قرون اولین اسلامی در عمق ۱۳ متری چاهی در امام زاده یحیی(ع) ورامین اطلاع داد.

ژیلا خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر از كشف سفال های مربوط به دوره ساسانی در محوطه امامزاده یحیی (ع) اطلاع داد و اضافه كرد: این سفال ها حین عملیات حفر یك حلقه چاه جذبی در خارج از محوطه امامزاده یحیی (ع) برای جمع آوری آب باران و آب سطحی كشف شد.
خدادای اضافه كرد: قدمت این سفال بنا به تشخیص كارشناس دیرینه شناسی معاونت میراث فرهنگی استان تهران مربوط به دوره ساسانیان و قرون اولین اسلامی است.
وی با اشاره به اینكه این سفال ها در عمق ۱۳ متری چاه جذبی در حال حفر كشف شد، اظهار داشت: بعد از یافت این سفال ها به سرعت عملیات متوقف و مراتب جهت بررسی های بیشتر به اداره كل میراث فرهنگی استان تهران گزارش شد، چون كه احتمال وجود اشیا قدیمی بیشتری در محل كشف كوزه وجود دارد.
مسئول دفتر میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر كه آیا كوزه پر بوده است، اظهار داشت: در هنگام حفر چاه این كوزه سفالی شكسته شده است و بنا به قول كارگان حاضر در محل درون این كوزه فقط خاك بوده است.