عصر توریسم: اولین كارگروه نمایشگاه سیار مشترك راه ابریشم در پایتخت قزاقستان در امتداد حفاظت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، افزایش و ترویج آگاهی نسبت به میراث فرهنگی راه ابریشم و استفاده ازجایگاه میراث فرهنگی بعنوان ابزار توسعه پایدار اجرا شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، در این جلسه كه در سالن همایش كتابخانه موزه ملی جمهوری قزاقستان در شهر نورسلطان، پایتخت این كشور – دوشنبه ۲۷ خردادماه – برگزار شد، مدیران و معاونین موزه های كشورهای ایران، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبكستان، تاجیكستان، رئیس دپارتمان مطالعات بین فرهنگی و منطقه ای دانشگاه كپنهاگ، رئیس هیأت مدیره نمایشگاه های متقابل در كمیته بین المللی موزه ها (ایكوم)، رئیس یونسكو شاخه آلماتی و رئیس همكاری مشترك اتحادیه اروپا در قزاقستان حضور داشتند.
جبرئیل نوكنده – رئیس موزه ملی ایران – كه در این اجلاس شركت داشت، اعلام نمود: این پروژه یكی از برنامه های مصوب در قالب طرح سه ساله بین یونسكو و اتحادیه اروپا در مورد میراث مشترك كشورهای مسیر جاده ابریشم با نام «میراث راه ابریشم: كریدور آسیای مركزی، افغانستان و ایران، ابعاد بین المللی سال میراث فرهنگی اروپا» صورت گرفته است.
وی هدف از برگزاری این نشست را توانمندسازی در جهت حفاظت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، افزایش و ترویج آگاهی نسبت به میراث فرهنگی راه ابریشم، استفاده از جایگاه میراث فرهنگی بعنوان ابزار توسعه پایدار بیان كرد.
او با بیان این كه در این كارگروه موضوعاتی مانند بررسی عناوین پیشنهادی نمایشگاه، طرح محتوایی، نحوه انتخاب آثار، ایجاد فرصت تعامل و گفتگو بین موزه ها و ایجاد شبكه ارتباط بین موزه های ملی كشورهای مورد نظر به بررسی و تبادل نظر گذاشته شد، درباره ی زمان برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه در شش ماه دوم سال ۲۰۲۱ برگزار می گردد و موزه ملی ایران میزبان ادامه این نشست امسال است، همینطور مقرر است در اجلاس بعدی در تهران جزئیات بیشتری از نحوه برگزاری این نمایشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
به اعتقاد وی این كارگروه فرصت مغتنمی برای گفتگوی بین موزه های كشورهای این منطقه است كه نقش مهمی در شكل گیری تاریخ تمدن بشر داشته و میراث مشترك پرارزش و تاریخ عمیق فرهنگی دارند.
نوكنده با تاكید بر این كه ضروری می باشد برای ارتقای سطح آگاهی خود از این سرزمین و موضوعات مشترك، همكاری و تعامل بیشتری صورت گیرد، اضافه كرد: موزه های ملی هر كدام از این كشورها در برگیرنده ی میراث مشترك آنها به حساب می آید و ما در واقع اعضای یك خانواده هستیم.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران این نشست در ادامه كنفرانس بین المللی «افغانستان، آسیای مركزی و ایران- میراث مشترك در راه راه ابریشم و كریدورهای اروپا» برگزار شده كه در آبان ۱۳۹۷ در سمرقند ازبكستان برگزار گردید.

منبع:

دسته‌ها: توریسم