به گزارش عصر توریسم معاون گردشگری كشور با اشاره به اینكه با قاطعیت اعلام می كنم از اجرای طرح نمایندگی های اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از كشور راضی نبودم اظهار داشت: این طرح فعلاً متوقف است.
ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اكنون اعتبار زمانی قرارداد نمایندگی های اطلاع رسانی گردشگری ایران را در خارج از كشور تمدید نكردم. طبق توافق بین معاونت گردشگری و كانون جهانگردی و اتومبیلرانی، اعتبار فعالیت این نمایندگی ها در نهایت باید به تأیید معاونت گردشگری برسد. ولی ما هیچكدام را تأیید نكردیم. نامه رسمی نیز به كانون فرستادیم در خصوص اینكه باید روند كار اصلاح گردد. ایشان سپس بیان كرد: عملكرد نمایندگی ها نه تنها مثبت نیست بلكه بنظر می رسد باید روی نوع كار تجدید نظر كرد ما با عنایت به نوع كاری كه داریم می بایست در خارج از كشور دفاتری ایجاد می كردیم اما چون نمی توانستیم نماینده دولتی داشته باشیم و به او حقوق دهیم بنا بر این این كار به بخش خصوصی واگذار شد. تیموری بیان كرد: این افراد معمولاً آژانس دارند طبیعی است هر كاری كه می كنند به سمت منافع خودشان باشد. امكان دارد در بعضی از موارد با نام نمایندگی اطلاع رسانی گردشگری بازار انحصاری ایجاد كنند. نمایندگی ها عموماً به این سمت رفته اند كه بجای اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از كشور درباره فعالیت های گردشگری خودشان اطلاع رسانی می كنند! ما به دنبال این مساله نبودیم. حتی اگر به آنها پولی و یا حقوقی نمی دهیم باز هم نباید اجازه دهیم آنها از برند كشورمان استفاده كنند و بعنوان نماینده رسمی، ملاقات برگزار كرده و یا در برنامه های رسمی شركت نمایند. معاون گردشگری كشور اضافه كرد: ما باید در ارتباط با نمایندگی های اطلاع رسانی گردشگری به یك پروسه جدیدی برسیم چون از پروسه موجود دفاتر، رضایتی ندارم بنا بر این به نحوی این نمایندگی ها متوقف گردید تا اینكه درباره روند كار تصمیم بهتری گرفته شود. تیموری اظهار داشت: تاریخ قراردادی كه با كانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این زمینه داریم تمام شده و اعلام كردم تمدید قراردادها منوط به این هست كه تجدید نظری روی این طرح شود. البته پیشنهادات جدید توسط معاونت گردشگری آماده شده و درحال مذاكره با چند سازمان در این رابطه هستیم.