عصر توریسم: نصیر اسكندری در حكمی از طرف معاون میراث فرهنگی، بعنوان مدیرپایگاه میراث فرهنگی محوطه تاریخی جیرفت منصوب گردید.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كرمان، در متن حكم ابلاغی از طرف محمدحسن طالبیان خطاب به اسكندری آمده است: «با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی بدین وسیله از تاریخ این ابلاغ بعنوان “مدیر پایگاه میراث فرهنگی محوطه تاریخی جیرفت” منصوب می شوید. با عنایت به حساسیت این جایگاه و ظرفیت های موجود لازم است با برنامه ریزی منسجم ضمن هماهنگی با دفتر امور پایگاه ها و تعامل با مدیریت استانی، نسبت به انجام امور محوله اقدام كنید.» قبل از این” نادر علیدادی سلیمانی” این مسئولیت را برعهده داشت

منبع: