عصر توریسم: معاون امور استان های سازمان صداوسیما درباره حفظ برنامه های برند در تلویزیون و همین طور وضعیت شبكه شما كه قبل از این قرار بود شبكه گردشگری معرفی شود، مطالبی را عنوان نمود.
علی دارابی در گفت و گو با ایسنا، درباره اهمیت حفظ برنامه های برند در تلویزیون اظهار نمود: اتفاقاً حفظ و تاكید بر برندسازی در دوره مدیریت آقای علی عسكری عنوان شد. ما در شبكه های استانی هم این كار را انجام دادیم؛ همین طور كتابچه ای در این زمینه منتشر گردید.
او اشاره كرد: بطور كلی جزو سیاست های سازمان است كه برنامه های برند تلویزیون را صیانت و تقویت كند.
معاون رئیس صداوسیما در امور استان ها در عین حال اظهار داشت: برخی از برنامه های برند یا بعضی از عوامل آن، گرفتار فراز و فرودهایی می شوند؛ اگر این اتفاق در حوزه استان ها باشد من پاسخگو هستم اما غیر از آن نمی توانم از ناحیه معاونان دیگر صحبت كنم و صریح پاسخ دهم.

پایلوت كار گردشگری در صداوسیما شبكه شماست
دارابی در ادامه درباره وضعیت شبكه شما و اینكه از مدت ها پیش قرار بود تبدیل به شبكه گردشگری شود، با تاكید بر اینكه شبكه شما قرار نیست صرفا شبكه گردشگری شود، توضیح داد: برمبنای دستور رئیس محترم سازمان صداوسیما، این شبكه با سه ساعت پخش برنامه گردشگری، كار خودرا شروع كرد. منتهی عنوان شد كه چرا این برنامه ها كمتر قابل لمس هستند و دیده نمی شوند. دلیل آن این است كه این برنامه ها در ۲۴ ساعت كنداكتور توزیع شده است. شاید هم اطلاع رسانی و تبلیغ ما خوب نیست كه دیده نمی شوند.
وی در ادامه اظهار نمود: هم اكنون شبكه شما شبكه ملی استان هاست؛ یعنی هم استان ها را نمایندگی می كند و هم مقرر است به تدریج حوزه گردشگری به آن اضافه شود. برمبنای دستوری كه رئیس صداوسیما داده اند، در برنامه های سازمان، آن شبكه ای كه متكفل امر گردشگری می باشد، شبكه شما است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف صداوسیما با سازمان میراث و گردشگری درباره راه اندازی شبكه گردشگری نیز توضیح داد: سازمان میراث و گردشگری باید بطور مشخص بیاید و سرمایه گذاری كند. این سازمان باید در این عرصه به ما كمك كند؛ چونكه كارش همین است. اتفاقاً یكی از مهمترین كارها پیوست رسانه ای و فرهنگی است كه باید عملیاتی شود. ما الان مدیر شبكه شما را بعنوان نماینده سازمان صدا و سیما برای مذاكرات در شورای سازمان میراث معرفی كردیم كه در حال گفت و گو هستند و امیدواریم در این زمینه به توافق خوبی برسیم.
دارابی درباره طولانی شدن این مذاكرات، اظهار نمود: از ناحیه ما كه مشكلی نیست. ما آماده هستیم. از دوستان عزیزمان در حوزه گردشگری دعوت می كنم كه بیایند و تمركز خودرا روی این مساله بگذارند. ما الان در ارتباط با حوزه گردشگری یكی از اهداف مان نسبت به برگزاری جشنواره، بحث توسعه گردشگری می باشد. خصوصاً اینكه گردشگری متوازن را در كشور توسعه بدهیم.
او در آخر اشاره كرد: هم اكنون در حوزه مأموریتی شبكه شما عنوان شده است كه به مسئله گردشگری بعنوان اولویت مهم بپردازد. به عبارت دیگر پایلوت كار گردشگری تلویزیون در صدا و سیما شبكه شما خواهد بود. ما منتظر هستیم دوستان ما در حوزه دولت هم بیایند و سرمایه گذاری جدی كنند تا ما هم آنرا توسعه بدهیم.