عصر توریسم: گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حرایم تپه برج نیشابور كه استقراری گسترده دارای آثار قبل از تاریخی در شرق دشت نیشابور و در جنوب روستای برج است شروع شده و تا آخر تابستان ادامه دارد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عمران گاراژیان سرپرست هیأت دیرینه شناسی و عضو هیئت علمی گروه باستان شناسیدانشگاه نیشابور امروز «سه شنبه» با بیان این خبر و با اشاره به اینكه وسعت آثار باستانی در این محوطه بیشتر از ۱۳ هكتار است اضافه كرد: این محوطه پیشتر درزمستان ۱۳۸۳ و بهار ۱۳۸۴ مورد كاوش با هدف لایه نگاری قرارگرفت كه آن پژوهش نشان داد محوطه یاد شده دارای آثار گسترده دوران های قبل از تاریخی، ازاواخر نوسنگی تا دوره آهن است. وی تصریح كرد: سال قبل هم نمونه برداری فراگیر همین محوطه بوسیله دانشگاه نیشابور و دانشگاه علم و فنآوری چین (USTC) كه در شهر خفیی واقعاست، انجام شد. سرپرست هیأت دیرینه شناسی اظهار داشت: مطالعات بر روی آثار گردآوری شده از نمونه برداری فصل گذشته، نتایج بررسی و كاوشی كه بیشتر از یك دهه پیش انجامشده بود را تایید می كند. این دیرینه شناس با اشاره به اینكه كاوش در تپه برج با هدف بازشناسی و معرفی توالی فرهنگ های قبل از تاریخی در شرق دشت نیشابور با مجوز پژوهشگاهمیراث فرهنگی و گردشگری انجام می شود خاطرنشان كرد: همینطور گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حرایم و با هدف حفاظت بلندمدت از این اثر كلیدیدر شمال شرق ایران، در حال انجام می باشد. گاراژیان با اشاره به اینكه سطح بالائی تپه برج معرف یكی از گسترده ترین آثار دوره آهن در دشت نیشابور است اضافه كرد: آثار عصر مفرغ و خصوصاً مس – سنگی دروسعتی گسترده وبرج استقراری شاخص دارای آثار فرهنگی دوره روستانشینی در شمال شرق ایران در این محوطه شناسایی شده است. ایشان در ادامه ابراز امید واری كرد: پژوهش های باستان-شناختی در این محوطه كه به صورت همكاری مشترك بین دانشگاه نیشابور و دانشگاه علم و فنآوری چین بامجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و نظارت میراث فرهنگی خراسان رضوی انجام می شود، به منظور دست یافتن به نتایج مطلوب، تداوم و استمرار یابد. سرپرست هیأت دیرینه شناسی با اشاره به اینكه كاوش این محوطه در فصل جاری تا نیمه تابستان ادامه خواهد داشت اضافه كرد: جستجوهای تپه برج از این نظر اهمیتدارد كه پیش در آن آثار فنآوری تراش فیروزه با سابقه بیشتر از شش هزار ساله در آن شناسایی و معرفی شده و طی جستجوهای جدید هم آثار از فلزكاری در دورههای قبل از تاریخی در آن بدست آمده است. او اظهار داشت: همینطور چنانچه تداوم جستجوهای این محوطه، زمینه پیشنهاد جدول گاهنگاری فرهنگ های قبل از تاریخ در منطقه را فراهم آورد، یكی از مهمترینكاستی های مطالعات باستان-شناسی در شرق و شمال شرق ایران را بر طرف نموده است. وی خاطرنشان كرد: در ارتباط با مسئله برهم كنش های فرهنگی بین دو حوزه شرق و غرب از راه شمال شرق ایران، جستجوهای تپه برج در دشت پرآوازه‌ی نیشابور و در بخش های داخلی فلات ایران دارای اهمیت كم نظیری است.